Speckomisji nie będzie

Nie będzie nowej, doraźnej komisji Rady Miasta Chełm do spraw gospodarki cieplnej i odpadowej. Wniosek prezydent o jej powołanie nie zyskał akceptacji radnych.

W połowie listopada prezydent Chełma Jakub Banaszek zawnioskował o utworzenie nowej, doraźnej komisji Rady Miasta Chełm do spraw gospodarowania odpadami i zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. Podkreślał, że jego decyzja jest motywowana przede wszystkim faktem, iż w przestrzeni publicznej pojawia się w ostatnim czasie wiele głosów dotyczących tego zagadnienia.

– Budowa elektrociepłowni przez Cemex, toczące się postępowanie w ramach spalarni odpadów czy obawy mieszkańców dotyczące działalności podmiotów gromadzących odpady. Powołując niniejszą komisję będziemy mogli w sposób usystematyzowany prowadzić prace w tym zakresie, również, mam taką nadzieję, przy udziale radnych oraz aktywistów, którzy zajmują się niniejszą tematyką – argumentował prezydent.

Wniosek prezydenta nie spotkał się jednak z przychylnością radnych. Na ostatniej (29 listopada) sesji przewodzący Rady Miast Chełm, Longin Bożeński poinformował, że na spotkaniu z przedstawicielami klubów i niezrzeszoną radną Agatą Fisz, podjęto decyzję o niepowoływaniu wnioskowanej komisji. Szefowie klubów zajęli stanowisko, że ze względu na szybko zbliżający się koniec kadencji, nie jest zasadnym jej tworzenie we wskazanym czasie, jednak zadeklarowali wolę zajęcia się proponowanymi zagadnieniami w ramach już istniejących komisji stałych. (w)

News will be here