Spieszmy się spisać

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań dobiega finału. Ponieważ odbywa się w warunkach zupełnie innych niż poprzednie jego edycje, miasto pomaga „opornym” w dopełnieniu obowiązku. Jeśli ktoś jeszcze nie „spisał się”, ma na to czas do najbliższego czwartku, 30 września. Później grozi mu kara grzywny.


Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 kończy się wraz z 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski ma obowiązek udostępnić swe dane rachmistrzowi spisowemu albo dokonać tego zdalnie. Jest to nie tylko wymóg prawny, a nade wszystko wyraz naszej postawy obywatelskiej – wyniki spisu będą mieć ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.Z osobami, które nie decydują się skorzystać z możliwości zeznania przez Internet lub telefon kontaktuje się rachmistrz spisowy, czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do prowadzania tego rodzaju wywiadów. Tej osobie nie wolno odmawiać udzielenia informacji, gdyż każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako naruszenie prawa i może skutkować karą administracyjną.

Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 Ustawy o statystyce publicznej, który mówi: „kto odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa w artykule 56 przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.

Nie lękajmy się

– Obywatelom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych organizatorzy spisu przypominają, że chroni je tajemnica państwowa. Oznacza to, że dane pochodzące ze spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimizowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane. Spis powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu, od centralnego aż do poziomu gminy – zapewniają organizatorzy.

Samodzielne zeznanie spisowe online (na stronie spis.gov.pl) lub telefonicznie (pod nr infolinii spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka do kilkunastu minut. Jeśli komuś i ta forma zeznań nie odpowiada, Miejskie Biuro Spisowe uruchomiło dyżury rachmistrzów. Kto do tej pory nie dopełnił obowiązku, może skorzystać z pomocy w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2, w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów 44 oraz kilku filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dyżury rachmistrzów spisowych w BOM przy ul. Filaretów 44 oraz UM przy ul. Spokojnej 2 trwają codziennie do 30 września, w godz. 8-15. W filiach MBP odbędą się: nr 6, al. Racławickie 22 – od 27 do 30 września w godz. 16-19; nr 9, ul. Krańcowa 106 – 27 września w godz. 16-19 i 29 września w godz. 15.30-18; nr 31, ul. Nałkowskich 104 – 28 września w godz. 14-16 i 29 września w godz. 15-18.

Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here