Spilno na Globusie

Spilno Lublin to wspólna inicjatywa miasta i organizacji samorządowych, której uruchomienie było możliwe dzięki finansowemu wsparciu UNICEF

W ubiegły czwartek w Hali Globus oficjalnie rozpoczęło działalność Spilno Lublin. To nowe miejsce na mapie miasta, które powstało z myślą o młodych mieszkańcach Lublina i wojennych uchodźców z Ukrainy. Jego utworzenie i działalność są finansowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Organizacja placówki oraz opracowanie programu działań pomocowych i integracyjnych, to inicjatywa Miasta, realizowana dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu lubelskich organizacji pozarządowych. To drugi, po Łodzi, taki ośrodek w Polsce.

– Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, w Lublinie dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej zadbać o potrzeby osób, które znalazły schronienie w naszym mieście. To przede wszystkim kobiety z dziećmi, grupa szczególnie wymagająca wsparcia, opieki i stworzenia przestrzeni do budowania relacji oraz więzi społecznych. Dzięki współpracy z UNICEF mamy możliwość zaproszenia ukraińskich i polskich dzieci oraz ich opiekunów do wyjątkowego miejsca nauki, zabawy i integracji. Doświadczenie i umiejętności organizacji pozarządowych, którym powierzyliśmy prowadzenie Spilno Lublin, gwarantują powodzenie tej inicjatywy. Jestem przekonany, że takie miejsca jak Spilno pozwolą wszystkim mieszkańcom Lublina czuć się dobrze w naszym mieście – mówił podczas otwarcia placówki Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Słowo „spilno” w języku ukraińskim oznacza „wspólnie”. Dało nazwę nowej placówce, ale jak podkreślają jej organizatorzy, określa również sposób myślenia o tym miejscu i ich działania, których intencją jest zachęcenie młodych lublinian każdej narodowości do wspólnej nauki, zabawy i wzajemnego wspierania się. Spilno Lublin wpisuje się w szerszy kontekst ogólnopolskiej działalności na rzecz integracji uchodźców prowadzonej przez UNICEF oraz władze samorządowe miast, które stawiają na społeczny potencjał swych mieszkańców.

Organizatorami wydarzeń w ramach Spilno Lublin są lubelskie organizacje pozarządowe od lat specjalizujące się w pomocy osobom potrzebującym wsparcia czy też poszukującym sposobów wyrażania swojej kreatywności: Fundacja Sempre a Frente, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides, Fundacja 5Medium.

Spilno otwarte jest od poniedziałku do soboty, a wszystkie zajęcia są bezpłatne. W przygotowanej ofercie Spilno Lublin znajdują się: kurs języka angielskiego dla dzieci 10 – 12 lat, kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy, kurs języka ukraińskiego dla dzieci z Ukrainy. Istotnym działaniem będą szkolenia dla osób pracujących ze społecznością uchodźczą.

Nie zabraknie także takich aktywności, jak warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i ruchowe dla kobiet i dla dzieci, czy warsztaty relaksacyjne oraz mindfulness dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mieszkańcy mogą też uczestniczyć w spacerach po lesie nazwanych „Lasoterapia”. W Spilno Lublin udzielane będą porady prawne i socjalne oraz różne formy wsparcia psychologicznego, w tym możliwość podjęcia psychoterapii.

Szczegółowy program działań na najbliższy miesiąc dostępny jest w siedzibie Spilno Lublin oraz na profilu www.facebook.com/spilnolublin.

Program nie jest jednak zamknięty i organizatorzy zachęcają polską i ukraińską społeczność do wspólnego tworzenia oferty poprzez składanie propozycji zagospodarowania czasu i przestrzeni Spilno. Pomysły można przedstawiać osobiście w siedzibie Spilno Lublin lub przesyłać je drogą mailową na adres: spilno.lublin@gmail.com.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji i zapisaniem się na poszczególne zajęcia proszone są o kontakt poprzez adres mailowy: spilno.lublin@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 730 248 836.

Spilno jest jednym z elementów szerszego programu działań realizowanych w Lublinie dzięki wsparciu UNICEF. Dzięki podpisanemu w czerwcu br. przez władze miasta i przedstawicieli UNICEF porozumieniu o współpracy międzynarodowej 22 lubelskie szkoły otrzymały 44 laptopy, odbyły się wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych i współfinansowano zakup wyposażenia do nowego segmentu przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 12 na ul. Sławinkowskiej.

Ponadto sfinansowano całodzienne wyżywienie oraz środki higieny osobistej dla uchodźców w punktach zbiorowego zakwaterowania, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudniono osoby, które pomagają pracownikom i obywatelom Ukrainy, a w szkołach zatrudnieni są asystenci międzykulturowi wspierający ukraińskich i polskich uczniów oraz ich rodziców. Porozumienie przewiduje również m. in. zakupy wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w szkołach, remont stołówki szkolnej, tworzenie kącików integracji w szkołach. W sumie UNICEF na te działania przekaże ok. 19 mln zł.

źródło lublin.eu, opr. Z

News will be here