Spójrz na drogę koło domu

W najbliższy wtorek, 31 maja w siedzibie rady dzielnicy Abramowice odbędą się konsultacje z przedstawicielstwem miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w sprawie przebudowy dróg wylotowych w południowej części Lublina.
W poprzednim tygodniu odbyły się trzy spotkania mieszkańców z zarządem dzielnicy. Mieszkańcy wnosili na nich swoje uwagi dotyczące przyszłej inwestycji. – Zostaną one zebrane i przedstawione przedstawicielom ZDiM – mówi Andrzej Zieliński, przewodniczący zarządu dzielnicy Abramowice.
Prace obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania ul. Abramowickiej z ulicą Sadową do granic miasta. Uwagi mieszkańców są istotne dla wykonawcy, który przygotowuje dokumentację inwestycji. Ma być ona gotowa do połowy listopada tego roku. Wyremontowaną ulicą Abramowicką pojedziemy w 2020 roku. Inwestycja może pochłonąć nawet 30 milionów złotych. BCH