Sposób na dzikie parkowanie

W śródmieściu staną dodatkowe słupki uniemożliwiające kierowcom parkowanie na chodnikach

Kilkaset żeliwnych słupków, uniemożliwiających kierowcom parkowanie na chodnikach, zostanie zamontowanych przy ul. Nadstawnej, ul. Nowy Plac Targowy, ul. Targowej, ul. Okopowej i ul. Chopina. Być może staną one także na ul. Peowiaków.


Miasto kontynuuje swoją akcję – w ubiegłym roku ustawiło blisko 200 słupków. W 2019 r. 110 słupków zamontowano na ulicach: Spokojnej, Wieniawskiej, De Tramecourta, a 62 słupki zamontowano na ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej.

– Zawsze dokładnie analizujemy potrzebę ich ustawienia, słupki nie mogą zastępować w obowiązkach służb odpowiedzialnych za porządek, a powinny stanowić wsparcie w porządkowaniu parkowania, gdy stwarza ono zagrożenie dla ruchu drogowego (skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przystanki), niszczenia konarów i korzeni drzew, trawników oraz chodników – mówi Grzegorz Jędrek z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Na początku tego roku nowe słupki pojawiły się już na ul. Konopnickiej, nieopodal skrzyżowania z ul. Orlą, żeby kierowcy nie parkowali aut przed sklepem spożywczym. Dodatkowo zabezpieczono też ścieżkę rowerową przy ul. 1 Maja. Marek Kościuk