Spragnieni parkingowej przestrzeni

Kierowcy chcieliby otrzymać więcej przestrzeni do parkowania na odnowionej kilka lat temu ul. Balladyny. W tym celu od dawna apelują o likwidację części usytuowanych tam znaków zakazu postoju i zatrzymywania się. Teraz ich starania poparła radna miejska Monika Orzechowska.


– Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilności rewizji aktualnego oznakowania na całej długości ul. Balladyny. Ponadto proszę o przeprowadzenie analizy przez Zarząd Dróg i Mostów w zakresie możliwości utworzenia dodatkowej przestrzeni do parkowania na tej ulicy – tłumaczy Monika Orzechowska (klub radnych Prezydenta Żuka).

Radna w swojej interpelacji skierowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) wskazuje także kilka konkretnych propozycji rozwiązań. Chodzi m. in. o likwidację znaków zakazu B-36 obejmujących odcinek chodnika na wysokości garaży, z zachowaniem swobodnego korzystania z wjazdów na parking osiedlowy. Innymi rozwiązaniami miałyby być przedłużenie niewielkiej zatoczki do parkowania równoległego wzdłuż jezdni czy też domontowanie tabliczek „Nie dotyczy miejsc wyznaczonych” pod istniejącymi znakami zakazu wraz z wymalowaniem dodatkowych miejsc parkingowych liniami oznakowania poziomego.

– Prośbę motywuję licznymi sygnałami ze strony mieszkańców, którzy wnoszą o zmianę oznakowania prowadzącą do zwiększenia przestrzeni do parkowania dla pojazdów z zachowaniem bezpieczeństwa i przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” – podkreśla radna Orzechowska.

Prezydent jeszcze nie odniósł się do wniosku radnej. Do sprawy wrócimy. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here