Sprawa cen ciepła – prezes grozi prezesowi

Skierowaniem sprawy do sądu w trybie wyborczym grozi prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie prezes MPGK. – Jeżeli Andrzej Sadlak nie przestanie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię spółki komunalnej, pójdziemy do sądu – zapowiada Hubert Ratkiewicz, szef MPGK-u.

– Andrzej Sadlak, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie, ponownie publicznie szkaluje politykę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie uznając ją „za bardzo szkodliwą dla mieszkańców miasta” – uważa Hubert Ratkiewicz, prezes MPGK-u. W jednym z ostatnich wydań „Nowego Tygodnia” Sadlak stwierdził, że obniżka cen za ciepło jest zasługą działań spółdzielni a nie MPGK-u, który to ciepło dostarcza.

– Jest to kolejny atak na spółkę komunalną, która rozumie potrzeby mieszkańców w zakresie dostaw ciepła i w związku z tym prowadzi prace budowlane i modernizacyjne zarówno ciepłowni jak i sieci ciepłowniczych, co spowodowało wymierną korzyść w postaci 30-procentowej obniżki cen energii cieplnej. Jeżeli takie działania można określić jako bardzo szkodliwą politykę spółki w stosunku do mieszkańców, to takie sformułowania można jedynie wytłumaczyć trwającą kampanią wyborczą i próbą dyskredytacji aktualnych władz spółki i miasta, co należy uznać za działanie nieuczciwe i kłamliwe.

Takie postępowanie stanowi ewidentne naruszenie dóbr osobistych i w przypadku ponownego działania o takim charakterze, sprawa zostanie niezwłocznie skierowana na drogę sądową w trybie wyborczym. Wyrażam nadzieję, że te słowa nie są oficjalnym stanowiskiem władz Spółdzielni Mieszkaniowej, z którymi współpraca układa się dobrze w zakresie działań związanych z obniżeniem cen ciepła – tłumaczy Ratkiewicz. (bm)

News will be here