Sprawdź swój angielski

Tylko do poniedziałku, 10 czerwca można zgłaszać się do udziału w IV edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”. Jest to największa tego typu inicjatywa w województwie lubelskim, organizowana przez Centrum Promocji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.


Test skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych z całego kraju, którzy ukończyli 16 lat i nie są studentami, absolwentami i pracownikami anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.

Na uczestników czeka 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru na poziomie B2/C1. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Udział w nim jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Dla trzech najlepszych uczestników organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, a dla pozostałych dyplomy i upominki.

Zainteresowane osoby mogą zapisywać się do 10 czerwca br. poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej UMCS. Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS. MG

News will be here