Sprzęt dla szkoły w Wytycznie

Dzięki zaangażowaniu Sławomira Prucnala w inicjatywę „Widać, ale nie słychać”, udało się zakupić sprzęt nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej w Wytycznie. Pieniądze pozyskano w ramach programu „Bogdanka społecznie zaangażowana”, będącego elementem strategii społecznej odpowiedzialności Bogdanki.

– Wspomniany zakup pozwoli na lepsze nagłośnienie, a tym samym uświetnienie wielu uroczystości wewnątrzszkolnych, jak i organizowanych dla społeczności lokalnej – mówi Marian Kupisz, dyrektor SP w Wytycznie. – Jest to niewątpliwie ważny element działalności kulturalnej szkoły i stanowi świetną motywację do pracy zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, pragnących rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here