Standard w Okunince

– Miniony weekend był czasem wzmożonych działań włodawskich policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy z Lublina, Straży Granicznej i żołnierzy WOT – informuje Elwira Tadyniewicz z KPP we Włodawie.

– Mundurowi wspólnie dbali o ład i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo osób przebywających w Okunince. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie osób wypoczywających, stosowanie się do obowiązujących przepisów stanu epidemii, a także dbali o bezpieczne zachowania na drodze. Rezultatem działań jest ponad 25 wykroczeń ujawnionych przez policjantów.

Były to zarówno wykroczenia porządkowe jak i drogowe. Wśród porządkowych odnotowaliśmy: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, niestosowanie się do obowiązku zakrywania części twarzy, a także nieobyczajne zachowanie. Wykroczenia w ruchu drogowym przeważnie dotyczyły przekraczania prędkości przez kierujących – wylicza pani rzecznik.(bm)