Stare rury, awarie i kontrole szamb

Doszło do kolejnej awarii wodociągu w gminie Leśniowice. Wodociągi są stare, ale – według urzędników – na razie pilniejsza jest przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji. Gmina Leśniowice jest najmniej skanalizowana w powiecie chełmskim. Urzędnicy szykują w najbliższym czasie na posesjach mieszkańców kontrole szamb i rachunków za wywóz ścieków.

Awarie wodociągu w gminie Leśniowice ostatnio często się zdarzają. Podczas jednej z ich, wiosną, mieszkańcy kilku wsi zwracali uwagę na to, że z kranów leci biała woda. Usterkę usunięto, wodociąg odkażono, a wodę poddano badaniom i spełniała już wszelkie normy. W ubiegłym tygodniu znowu doszło do awarii wodociągu i z tego powodu była kilkugodzinna przerwa w dostawie wody w Sielcu, Kumowie Majorackim i Kumowie Plebańskim.

Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, mówi, że doszło do rozszczelnienia, bo wodociąg, o którym mowa, jest dość leciwy. Usterkę już naprawiono, ale stare wodociągi, to nie jedyny problem w gminie Leśniowice. Przebudowy wymaga też oczyszczalnia ścieków i wójt Jabłońska doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Przydałaby się też budowa kanalizacji, bo gmina Leśniowice jest najmniej skanalizowaną gminą w powiecie chełmskim.

– Te inwestycje są bardzo ważne i będziemy starać się o ich realizację – mówi wójt Jabłońska.

Szamba i kontrole

Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Leśniowscy urzędnicy przypominają mieszkańcom gminy Leśniowice o wypełnianiu druku zgłoszenia posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druk można dostarczyć do Urzędu Gminy Leśniowice do 30 listopada br. osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Z kolei po 30 listopada br. urzędnicy będą przeprowadzać wyrywkowe kontrole szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Będą wtedy sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz ścieków. (mo)