Sto lat to za mało

Trzy kobiety i trzej mężczyźni z Chełma i powiatu chełmskiego pobierają specjalne świadczenie dla osób w wieku 100 lat i więcej. Jak wynika z prognoz demograficznych, stulatków będzie jeszcze więcej, bo choć jest nas mniej, żyjemy coraz dłużej.

Osobie, która ukończyła 100 lat, przysługuje tzw. świadczenie honorowe z ZUS lub KRUS (w całym woj. lubelskim pobierają je 102 osoby – 85 kobiet i 17 mężczyzn). Jest ono wypacane co miesiąc wraz z emeryturą, a przyznaje się je w wysokości tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Obecnie wynosi ono około 4 tys. zł brutto dla osób, które ukończyły setny rok życia 1 marca 2019 roku lub później. Chełmski inspektorat ZUS przyznaje je sześciu osobom z miasta i powiatu, ale – jak zakładają urzędnicy – w kolejnych latach ta liczba z pewnością wzrośnie.

Jak podaje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w woj. lubelskim, według prognozy demograficznej przygotowanej w Ministerstwie Finansów, liczba wszystkich obywateli spadnie z 38,5 mln (w 2018 roku) do 31,3 mln w 2080 roku. Za to liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku co najmniej 65 lat i kobiety w wieku co najmniej 60 lat) będzie rosła aż do 2056 roku, kiedy osiągnie szczyt – 12,7 mln, czyli wyniesie o ponad połowę więcej niż dziś. Potem zacznie spadać i w 2080 roku osiągnie 10,8 mln. Przez cały okres prognozy wrasta natomiast liczba osób w wieku 100 lat i więcej. W 2040 r. będzie ich 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here