Strażacy na szkoleniu w ratuszu

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Włodawa uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie nieść pomoc ofiarom wypadków i wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych zdarzeń. Szkolenie zakończył egzamin i wręczenie certyfikatów.

Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni z firmy Life-Med w Opolu Lubelskim.

– Przeprowadzone szkolenie było kolejnym etapem realizacji projektu, którego celem jest doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych i podniesienie kwalifikacji strażaków – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Jestem przekonany, że dzięki temu wzrośnie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Włodawy i turystów odwiedzających nasze miasto i okolice. Strażakom uczestniczącym w projekcie serdecznie gratuluję i życzę, aby nowy sprzęt i zdobyte umiejętności były przydatne przede wszystkim w trakcie ćwiczeń i zawodów. Jak najrzadziej w akcji.

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” finansowanego ze środków transgranicznych PL-BY-UA włodawska OSP otrzymała już m.in. zestaw ratowniczy PSP R1. Przewidziany jest również zakup sprzętu hydraulicznego służącego do pomocy przy wypadkach komunikacyjnych. W zakończonym obecnie cyklu szkoleń łącznie uczestniczyło 370 strażaków ochotników z 32 gmin – w tym OSP z Włodawy. (a)