Strażacy się szkolili

15 kwietnia zakończył się kurs dla kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Szkolenie ukończyło 12 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu krasnostawskiego. Zakończenie szkolenia poprzedzone było egzaminem teoretycznym i praktycznym. Głównym jego celem było przygotowanie kierowców-konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie jednostek OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego. (k)