Strażacy z Gorzkowa obdarowani

W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu strażackiego dla tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

– W użytkowanie strażaków przekazano: defibrylator AED, detektor napięcia, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu, sześć latarek do hełmu strażackiego z uchwytem oraz pilarkę do drewna – informuje Piotr Cichosz z urzędu gminy w Gorzkowie. Łączna wartość przekazanego sprzętu to nieco ponad 14 tys. zł, z czego aż 99 procent to dotacja ministerstwa sprawiedliwości.

W odebraniu sprzętu wzięli udział: wójt Gorzkowa Marek Kasprzak, kierownik USC Zdzisław Talik, prezes zarządu OSP w Gorzkowie Zdzisław Sawa, komendant główny OSP w Gorzkowie Janusz Fidecki oraz druhowie: Sławomir Kowalik i Grzegorz Wiącek. (k)