Strażnicy niczym mrówki

Podczas ostatniej sesji lubelscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w 2021 roku. Strażnicy chwalą się w nim skutecznymi interwencjami, prowadzonymi często na podstawie zgłoszeń samych mieszkańców.

Lublinianie wybierali numer alarmowy „986” w 2021 r. prawie 28 tys. razy. Zdecydowany prym w zgłoszeniach wiodły interwencje związane z nieprawidłowym parkowaniem przez kierowców. Kolejnymi bolączkami były nielegalne wysypiska i zaśmiecanie, zakłócanie ciszy nocnej oraz spalanie odpadów w domowych piecach.

Łącznie strażnicy podczas całego roku podjęli 78 511 interwencji, z których ponad 20 procent (14 711) zakończyło się nałożeniem mandatów karnych w łącznej wartości ponad 1,7 mln zł. Więcej niż w latach ubiegłych z przeprowadzonych interwencji dotyczyło czystości i porządku na nieruchomościach oraz prawidłowego oznaczenia posesji. Takich spraw było łącznie ponad 15 tys.

Ponadto strażnicy ze specjalnego EKO-Patrolu odłowili 64 zwierząt, z czego blisko połowę (30) stanowiły zwierzęta dzikie. Na zlecenie SM odholowano także 858 pojazdów zaparkowanych w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dużo czasu strażnicy poświęcili także na walkę z trwającą pandemią Covid-19.

– Rok 2021 był dla Straży Miejskiej m. Lublin rokiem specyficznym, gdyż przez większą część roku działania strażników wyznaczały zalecenia, obostrzenia i rekomendacje służb sanitarnych oraz wojewody lubelskiego. W większości siły i środki naszej jednostki zaangażowane były w zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców, działania profilaktyczne oraz realizację wytycznych rządu – podkreślał Jacek Kucharczyk, komendant Straży Miejskiej w Lublinie. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here