Strefa do poprawki

Lubelski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę miejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie i wytknął ratuszowi błędy.
– Jej wyniki nie są jeszcze znane, ale w trakcie czynności kontrolerzy z Wydziału Infrastruktury stwierdzili w czterech wyznaczonych obszarach stref płatnego parkowania możliwość bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub możliwość powstania niepowetowanej szkody w mieniu – mówi Radosław Brzóska, rzecznik prasowy wojewody.
Pismo w tej sprawie zostało przesłane do prezydenta Lublina. Urzędnicy z LUW zwracają w nim uwagę, że na parking przy ul Ofiar Katynia (prawa strona ulicy, idąc od ul. Lipowej) wyznaczony jest w miejscu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, ponieważ wjazd i wyjazd z parkingu usytuowane są w niewielkiej odległości od przejścia dla pieszych a jest to bardzo ruchliwe miejsce niedaleko Galerii Plaza. Do poprawki są również wysokie krawężniki przy ul. Stanisława Leszczyńskiego (lewa strona ulicy, idąc od ul. Wieniawskiej).

Na ulicy Jasnej i Zielonej istnieje duże prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego z uwagi na wprowadzenie dla rowerów tzw. kontraruchu. Z powodu nagminnego parkowania pojazdów wzdłuż krawężnika rowerzyści zmuszeni są na tych ulicach jechać poza wyznaczonym pasem ruchu, stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników. Bezpieczeństwu zagrażają również pojazdy parkujące w dwóch strefach parkowania, usytuowanych po prawej stronie jezdni (od ul Staszica), oznakowanych znakiem pionowym D-18 z tabliczką T-30h, oznaczającą postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika. Na ulicy Jasnej według kontrolerów brakuje miejsca dla poruszających się kontraruchem rowerzystów, a auta nie pozostawiają wystarczająco dużo miejsca dla bezpiecznego ruchu jednośladów.
(ECh)