Strzelali w Wojsławicach

W kategorii młodzież szkolna dziewczęta pierwsze miejsce zajęła Magdalena Błażejewska, drugie – Dominika Dubaj, a trzecie – Patrycja Dawidziuk, w kat. młodzież szkolna chłopcy zwyciężył Karol Fijołek, drugie miejsce zajął Piotr Tałanda, a trzecie Damian Jagiełło. W kat. dorośli kobiety triumfowała Justyna Dawidziuk przed Jolantą Wlaź i Agnieszką Mech, a wśród mężczyzn Antoni Bojko przed Pawłem Burda i Piotrem Szacoń. Nagrody ufundowane przez J. Mazurka, prezesa BS w Wojsławicach, wręczyła prezes koła strzeleckiego
R. Gwarda. (k)

News will be here