Strzelnica w Strachosławiu

Do Szkoły Podstawowej w Strachosławiu dostarczono wirtualną strzelnicę. To sprzęt treningowy, z którego będą korzystać m.in. uczniowie szkół i strażacy-ochotnicy.

Firma „Autocomp Management” ze Szczecina zrealizowała umowę na dostawę, montaż i uruchomienie multimedialnego, przenośnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego. Sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej w Strachosławiu, ale posłuży nie tylko uczniom tej placówki. Strzelnica jest przenośna i korzystać z niej będą mogli także uczniowie pozostałych podstawówek w gminie – tj. w Kamieniu czy Czerniejowie, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych czy służb mundurowych np. strażacy-ochotnicy.

Na wirtualnej strzelnicy można uczyć się i doskonalić umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią. Strzelnica kosztowała 183 818,94 zł, z czego dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosła 147 055,15 zł.

– Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób, z których każda wyposażona jest w pistolet lub karabinek, zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych, do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelanie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności.

Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane są odpowiednio na ekranie. (mo)

News will be here