Studentki wytrwalsze, ale na politechnikach wciąż w mniejszości

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaprezentowała raport „Kobiety na politechnikach 2021”. Wynika z niego, że wzrasta udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką, ale tempo wzrostu jest nadal niskie i występują duże różnice pomiędzy uczelniami. Jak wygląda sytuacja na lubelskich uczelniach?

W okresie 2015-2020 udział kobiet wśród studentów kierunków nowo technologicznych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i na uczelniach niepublicznych, zwiększył się zaledwie o jeden punkt procentowy (15 proc. vs 16 proc.). Nawet w publicznych szkołach wyższych, na których kobiety stanowią zdecydowaną większość, kierunki nowo technologiczne są domeną mężczyzn. Przykładowo, na uczelniach pedagogicznych studentki tych kierunków stanowią tylko 20 proc. Z raportu wynika również, że wśród kadry naukowej z tytułem profesora znacznie mniej jest kobiet niż mężczyzn.

Według danych z raportu udział kobiet wśród studentów kierunków nowo technologicznych publicznych uczelni technicznych w 2020 roku na Politechnice Lubelskiej wyniósł 14 proc., co plasuje uczelnię na 11 miejscu. Jedynym z najnowszych kierunków nowo technologicznych, który przyciąga wiele młodych kobiet jest inżynieria biomedyczna – na PL udział kobiet wśród wszystkich studentów tego kierunku wynosi aż 69 proc.

Najpopularniejsze kierunki wśród kobiet

– Szczególnie istotnym kierunkiem z perspektywy potrzeb rozwojowych gospodarki i społeczeństwa jest informatyka. Zwłaszcza, w kontekście gwałtownego przyspieszenia digitalizacji spowodowanego pandemią Covid-19. Udział kobiet wśród studentów IT wynosi 15 proc. Dobra wiadomość jest taka, że wzrósł na publicznych uczelniach technicznych w ostatnich 5 latach o 3 punkty procentowe – komentuje dr Bianka Siwińska, szefowa Perspektywy Women in Tech. – Przyczyniają się do tego działania proponowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, takie jak program „IT for SHE”, stypendia „Nowe Technologie dla Dziewczyn”, czy też największa konferencja dla kobiet w IT&TECH w Europie – „Perspektywy Women in Tech Summit”. Tutaj Politechnika Lubelska plasuje się na 18 miejscu, z 12 proc. udziałem kobiet wśród wszystkich studentów tego kierunku. Zaś na 20. pozycji znalazł się KUL z 9 proc. udziałem studentek na informatyce.

Wciąż na polskich uczelniach widoczne są duże różnice pomiędzy płciami. Na publicznych uczelniach technicznych trzy najpopularniejsze kierunki wśród kobiet w roku akademickim 2019/2020 to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (98 proc.) oraz zoofizjoterapia (95 proc). Z kolei mężczyźni mają zdecydowaną przewagę liczebną na takich kierunkach, jak: elektrotechnika, automatyka i informatyka przemysłowa oraz mechatronika pojazdów (po 93 proc. na każdym z wymienionych). Rozwój gospodarek i społeczeństw wymaga udziału wszystkich grup społecznych. Niestety, kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w sferze nowych technologii i innowacji. W ciągu pięciu lat (2015-2020) udział kobiet wśród studentów tych kierunków wzrósł zaledwie o jeden punkt procentowy.

Kobiety bardziej wytrwałe niż mężczyźni

Dane nie tylko z Polski, ale także z innych państw, pokazują zdecydowanie większą determinację i wytrwałość kobiet w studiowaniu. Mężczyźni częściej rezygnują ze studiów w trakcie ich trwania. W Polsce różnica na niekorzyść mężczyzn wynosi aż 15 procent. Na wszystkich uczelniach technicznych (publicznych i niepublicznych) wśród rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 kobiety stanowiły 44 proc. ogółu studentów, ale w gronie absolwentów z tego roku była ich już połowa.

W 2020 roku studia na kierunkach nowo technologicznych ukończyło prawie 29 tys. osób, z tego na kierunkach informatycznych – prawie 15 tys. Dla kierunków nowo technologicznych udział kobiet wśród absolwentek z 2020 roku wyniósł już jednak zaledwie 20 proc., a dla kierunków informatycznych – o jeden procent mniej. Analiza w czasie pokazuje, że w ostatnich latach proporcja kobiet wśród absolwentów prawie się nie zmienia. MG

News will be here