Studentowi przyda się każdy grosz

Marszałek Jarosław Stawiarski, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Bożena Ćwiek oraz trójka stypendystów: Alicja Burlikowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Michał Golas z Politechniki Warszawskiej oraz Krzysztof Lider z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prawie 600 tysięcy złotych otrzyma 222 osób z województwa lubelskiego w ramach studenckich stypendiów marszałka. To po niespełna 300 złotych brutto dla każdego stypendysty przez 9 kolejnych miesięcy. Kwota, biorąc pod uwagę niedawne wsparcie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie na przykład wielkanocnego koncertu TVP, na który lekką ręką z samorządowych środków wydatkowano blisko milion złotych, na kolana nie powala.

W 18. już rozdaniu marszałkowskich stypendiów wpłynęły 243 wnioski. Po ich weryfikacji wydano 222 decyzje przyznające stypendia najlepszym studentom szkół wyższych. By otrzymać wsparcie żacy, którzy ubiegali się o nie, musieli przede wszystkim posiadać stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni oraz legitymować się dodatkowymi osiągnięciami w przynajmniej trzech rodzajach działalności. Chodzi np. o pracę w kole naukowym, działalność popularnonaukową, pracę naukowo-badawczą czy studia w ramach stypendium zagranicznego.

– Tak liczne grono zdolnej i ambitnej młodzieży w Lubelskiem to duma i wielki zaszczyt. Będziemy kontynuować program przyznawania stypendiów, bo chcemy aby młodzi ludzie mogli i chcieli tu wrócić. Region ciągle się zmienia i bardzo ich potrzebuje – mówił podczas wideokonferencji poświęconej studenckim stypendiom Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także wyróżnieni studenci. – Stypendium przeznaczę na inwestycję w siebie, myślę o kursach językowych – tłumaczyła Alicja Burlikowska, jedna z tegorocznych stypendystek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która w tym roku planuje obronić pracę licencjacką na kierunku kreatywność społeczna.

– Teraz będę mógł swobodnie finansować swoje udziały w konferencjach naukowych – przyznał z kolei Krzysztof Lider, student dwóch kierunków – lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i na fizyki technicznej na UMCS.

Tegoroczni stypendyści wywodzą się z 18 różnych uczelni. Największą liczbą stypendystów mogą pochwalić się tradycyjnie już uczelnie z Lublina: Uniwersytet Medyczny (84 studentów), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (77) i Uniwersytet Przyrodniczy (31). GK

Liczba studentów-stypendystów marszałka na poszczególnych uczelniach

84 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
77 – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
31 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6 – Uniwersytet Wrocławski
3 – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podl., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska
2 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński
1 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski

News will be here