Stypendia Marszałka

Wioletta Kramczyk, Anna Greniuk i Angelika Medak, studentki PWSZ w Chełmie wyróżnione przez marszałka oraz wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk (pierwszy z prawej) i Marek Sikora, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Najzdolniejsi żacy otrzymali Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród 208 wyróżnionych znalazło się także osiem studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
Stypendystkami zostały studentki III i IV roku rolnictwa: Martyna Gaj z Okszowa, Paulina Gąsior ze Świerszczowa, Anna Greniuk i Angelika Medak z Ornatowic, Magdalena Kapeluszna z Nowych Depułtycz, Wioletta Kramczyk z Alojzowa oraz Marlena Wójcik z Rejowca Fabrycznego. Stypendium dostała także Amanda Miszczak z Nowych Depułtycz, studiująca pedagogikę (3. rok).
– Inwestując w Was, inwestujemy przyszłość województwa lubelskiego – mówił do wyróżnionych podczas uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym marszałek Sławomir Sosnowski. – Wasze zaangażowanie w naukę i działalność pozanaukową będzie owocować w przyszłości – podkreślił marszałek, gratulując stypendystom. Sławomir Sosnowski dodał, że dzięki zaangażowaniu wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka udało się w tym roku znacznie zwiększyć pulę na stypendia do blisko pół miliona złotych.
W obecnej edycji stypendialnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wpłynęło aż 228 wniosków. Po ich weryfikacji wydano 208 decyzji. Stypendia najlepsi studenci otrzymali nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale także m.in. za pracę w kołach naukowych, działalności popularnonaukowej, pracy naukowo-badawczej, studiów w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych, czynny udział w konferencjach naukowych oraz osiągnięcia: artystyczne, sportowe oraz działalność w wolontariacie. (kb)