Stypendia za wyniki w nauce

Zarząd Powiatu we Włodawie – na wniosek komisji stypendialnej – ustalił listę dziesięciorga uczniów, którzy za najlepsze wyniki w nauce będą otrzymywać stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie.

Uczniom zaświadczenia o przyznaniu stypendium wręczono podczas uroczystości przygotowanej specjalnie dla nich w starostwie 8 września.
Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy: uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,80; otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim; są laureatami lub finalistami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i olimpiad przedmiotowych; są laureatami lub finalistami innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.
Warunkiem przyznania stypendium jest spełnianie przez ucznia co najmniej trzech powyższych kryteriów.

– Stypendia mają przede wszystkim motywować młodych ludzi do większego wysiłku fizycznego bądź umysłowego – mówi starosta włodawski Andrzej Romańczuk. – Mają mobilizować najzdolniejszych do dalszej nauki, a innych motywować, by poszli w ich ślady. Cieszę się, że w tym roku zwiększyła się liczba stypendystów, co świadczy o tym, że nasze szkoły mają duże osiągnięcia i prezentują wysoki poziom nauczania. Chciałbym jednocześnie z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego złożyć wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty życzenia, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Uczniom życzę, by czas spędzony w szkole był czasem rozwoju własnych talentów i umiejętności.
Stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie będą wypłacane od września 2016 do kwietnia 2017 roku (w trzech przypadkach do czerwca 2017). Przyznano je: Magdalenie Koleśnik (I LO im. T. Kościuszki we Włodawie), Julii Krać (I LO, wypłacane do czerwca 2017 r.), Tomaszowi Dyśce (II LO im. A.F. Modrzewskiego we Włodawie), Wiktorowi Gabrylewiczowi (II LO, do czerwca 2017 r.), Kacprowi Kuśmirkowi (II LO), Dawidowi Łogonowiczowi (Technikum we Włodawie), Katarzynie Mazurek (II LO), Weronice Ostrowickiej (I LO, do czerwca 2017 r.), Jakubowi Oszustowi (II LO), Aleksandrze Prucnal (II LO). (pk)