Sukces Modrzewiaka

Grupa projektowa z II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie pod opieką historyka Mariusza Czuja uczestniczyła w gali finałowej konkursu w ramach XIII edycji programu „Pamięć dla Przyszłości” – „Miejsca pamięci Zagłady blisko nas”. Projekt grupy „Getto we Włodawie” został nagrodzony drugim miejscem w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze zajęło liceum z Włocławka, a trzecie z Radzynia Podlaskiego.

Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie, gdzie organizatorzy – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu w Polsce”, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Muzeum Historii Żydów Polskich – dokonali podsumowania nagrodzonych projektów. Podkreślono, że przy ocenie prac konkursowych zwracano szczególną uwagę na sposób pokazania wybranego miejsca Zagłady, jego historię i formę upamiętnienia. Po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali się na nowoczesną formę pracy konkursowej, czyli fanpage, więc z tego powodu zwracano uwagę na liczbę wejść na facebookowe strony projektowe, liczbę komentarzy oraz do ilu i do jakich osób docierały treści związane z upamiętnianym miejscem.
– To naprawdę wielka rzecz – mówi M. Czuj. – Młodzież napracowała się jak nigdy. Zrobili kawał dobrej, historycznej roboty. Jestem z nich dumny. Wszyscy w Warszawie zwracali uwagę na ogromne zaangażowanie włodawskiej młodzieży w projekt i na jego bardzo szeroki oddźwięk.

O projekcie „Getto we Włodawie”

Uczniowie – miłośnicy historii z ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie postanowili lepiej poznać oraz upamiętnić historie Włodawy, zwłaszcza tragicznej historii Holokaustu. W tym celu na Facebooku stworzyli funpage „Getto we Włodawie” oraz przez miesiąc uczestniczyli w różnych akcjach mających na celu przypomnienie, że w mieście 75 lat żyła liczna społeczność żydowska, którą eksterminowano. Opiekunem młodzieży jest Mariusz Czuj.
– Funpage „Getto we Włodawie” powstał na potrzeby konkursu XIII edycji programu „Pamięć dla Przyszłości” – mówią młodzi uczestnicy. – Ideą tej strony jest upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy o Holokauście oraz poszukiwanie i upamiętnianie lokalnych miejsc pamięci. Dawne getto włodawskie zostało zapomniane. Wielu włodawian każdego dnia przechodzi przez tereny getta, nie znając jego historii ani nawet nie wiedząc, że takowe we Włodawie istniało. Naszym zadaniem jest edukowanie mieszkańców, by byli świadomi historycznie i znali historię ziem, które zamieszkują. (pk)