Sukces prof. Hofman

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. Iwonę Hofman, dziekan Wydziału Politologii UMCS, na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 7 marca br. w Warszawie.


Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, w oficjalnym piśmie zakomunikował, że decyzja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowego bogatego dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego prof. Hofman oraz jej zaangażowania na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego.

Warto podkreślić, że prof. Iwona Hofman jest pierwszą kobietą i pierwszym naukowcem z Lublina w historii Rady powołanym na to stanowisko.

Obecnie jest ona dziekanem Wydziału Politologii UMCS i kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Ponadto jest ekspertem Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie.

Prof. Hofman prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W jej kręgu zainteresowań naukowych są ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, marketing polityczny. Pełni także m.in. funkcję Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia i Przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN i Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. MG

 

News will be here