Świadectwa powołań

Żywe zainteresowanie środowiska lubelskich duchownych, ale też i świeckich katolików budzi najnowsza książka wydana przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” zatytułowana „Za Nim”. Prezentacja publikacji złożonej ze świadectw zakonników i kapłanów odbyła się 26 lutego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie.


W seminaryjnej auli przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 odbyła się dyskusja nad treścią książki, w której wziął udział redaktor publikacji, ks. dr Wojciech Rebeta. Oprócz ks. W. Rebety, który jest również ojcem duchownym w lubelskim seminarium, w prezentacji wzięli udział: ks. Emil Parafianiuk oraz s. dr hab. Beata Zarzycka.

Siostra Beata jest adiunktem w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, natomiast ks. Emil jest sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterskiej Powołań (jest również dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży).

W dyskusji o książce „Za Nim” stronę świecką prezentowała Małgorzata Piasecka, dziennikarka mająca za sobą pracę w znaczących polskich mediach, obecnie redaktor naczelna Polskiego Radia Lublin.

Dyskusyjny panel prowadził redaktor lubelskiej edycji „Gościa Niedzielnego, ks. dr Rafał Pastwa.

Wzywający głos Boga

Książka, oparta na świadectwach powołań, w swej treści zasadniczo odnosi się do szczególnego etapu w życiu przyszłych zakonników, sióstr zakonnych oraz przyszłych księży diecezjalnych, gdy usłyszeli oni – jak sami to określają – wzywający ich „głos Boga”.

Pomysł na wydanie książki – świadectwa osób duchownych – został w pewnym stopniu zainspirowany XV Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, który odbył się w październiku 2018 roku w Rzymie. Temat przewodni, czyli „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, zachęcił wydawców z lubelskiego „Gaudium” do zebrania w formie książkowej świadectw kilkunastu osób duchownych, w tym znanych w lubelskich kręgach księży – Roberta Muszyńskiego i ks. Józefa Maciąga, związanych m.in. z Odnową w Duchu Świętym. (Obydwaj uczestniczyli w prezentacji w seminarium).

– Szczerość i bezpośredniość wypowiedzi to atuty zebranych w książce „Za Nim” świadectw – podkreślała te właśnie zalety biorąca udział w panelu red. Małgorzata Piasecka.

Oczekiwania wobec Kościoła

Redaktor podzieliła się też uwagami na temat oczekiwań świeckich katolików wobec księży i zakonników. Przede wszystkim wskazała, że nie oczekują zbyt mocno, by się z duchownymi „kumplować”. Nie oznacza to braku przyjacielskich więzi między duchownymi a świeckimi. Jednak świeccy katolicy zdecydowanie oczekują, że duchowni będą przede wszystkim autorytetami, przewodnikami w kwestiach wiary. I właśnie kwestie wiary chrześcijańskiej w relacji z nimi powinny być priorytetem. Wskazała też na fakt – często dzisiaj przywoływany w różnych dyskusjach (także medialnych) nad kondycją Kościoła katolickiego w Polsce oraz jego duchowieństwem, duchowni też są ludźmi i popełniają błędy jak inni. Wskazała, że kapłani – mimo posiadania, jak inni wierni, ułomnej ludzkiej natury – są szczególnie zobowiązani do pokonywania własnych ułomności, grzeszności, złych nawyków.

Nie mogą więc zbyt łatwo, bez poczucia odpowiedzialności, tłumaczyć się ze swych błędów i potknięć. To bowiem właśnie oni są szczególnie powołani do trudu pracy nad sobą. Są naturalnym wzorcem dla wiernych Kościoła katolickiego – świadectwo ich życia podpowiada innym, jak kształtować postawę chrześcijańską, odpowiedzialny charakter. Tłumaczenia w duchu socjologicznym, że takich mamy kapłanów, jakie mamy społeczeństwo (w domyśle równie niedoskonałe) – nie do końca więc brzmią poważnie.

Źródła powołań

Podejmowano też wątek warunków, w których rodzą się powołania. Jak wynikało z treści książki – zauważali paneliści – w przypadku mężczyzn decydująca jest rodzina, w której katolicka tradycja była naprawdę żywa. Również decydujący dla rozwoju powołania był kontakt przyszłego kapłana czy zakonnika ze wspólnotami działającymi w ramach polskiego Kościoła katolickiego.

Podczas dyskusji nawiązano też do nagłaśnianego w media faktu zmniejszania się ilości powołań. Tu zdecydowanie zaoponował ks. Emil Parafianiuk, podając szereg powodów, dla których do statystyk należy podchodzić z dystansem.

Patronat honorowy nad wydaniem książki „Za Nim” objął abp Stanisław Budzik oraz Szkoła Formacji Duchowej w Lublinie.

Monika Skarżyńska