Świąteczna paczka dla babci i dziadka

W tym roku odbyła się II edycja akcji charytatywnej organizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkół w Urszulinie. W jej ramach zorganizowano zbiórkę artykułów spożywczych oraz chemicznych w szkole i instytucjach na terenie Urszulina.

12 i 13 grudnia odbyła się zbiórka w sklepach. Dzięki hojności mieszkańców Urszulina wolontariusze uzbierali bardzo dużo makaronu, ryżu, cukru, konserw, herbaty, słodyczy, artykułów higienicznych i środków czystości.

Wolontariusze wraz z nauczycielkami i dyrektorem zrobili paczki dla 11 potrzebujących z gminy Urszulin i dwóch z Garbatówki (gmina Cyców). Gdyby nie wielkie serce i silne ręce wójta gminy Urszulin Tomasza Antoniuka, wolontariusze nie zdołaliby zapakować 40 dużych i ciężkich pudeł. Wójt wiedział, że jest to ciężka praca, ale mimo to – podobnie jak w ubiegłym roku – chętnie przyszedł do szkoły z torbą słodyczy i pomógł wolontariuszom.

Przed Świętami Bożego Narodzenia wolontariusze odwiedzili potrzebujących i wręczyli świąteczne paczki. Głównym kryterium wyboru osób potrzebujących była trudna sytuacja materialna, samotność, choroba, wiek i brak nałogów. Dzięki dyrektorowi Poleskiego Parku Narodowego panu Jarosławowi Szymańskiemu bez problemu udało się dostarczyć wszystkie paczki i odwiedzić potrzebujących z najbardziej oddalonych zakątków gminy. Dyrektor bez wahania wytypował do pomocy pracownika, który terenowym autem dowiózł wolontariuszy pod wskazane adresy.

W tym roku oprócz żywności i środków higieny postanowiono zadbać o bezpieczeństwo potrzebujących – wolontariusze montowali czujniki czadu.

Świąteczna Paczka dla Babci i Dziadka zjednoczyła niemal całą społeczność gminy Urszulin. W akcję zaangażowali się: dyrekcja i pracownicy Poleskiego Parku Narodowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Urszulinie, rodzice uczniów, właściciele i pracownicy sklepów Delikatesy Centrum, Groszek, Delikatesy „Jedynka” i Lewiatan w Wereszczynie oraz pracownicy Urzędu Gminy Urszulin. Honorowy patronat nad akcją sprawował wójt gminy Urszulin Tomasz Antoniuk.

– Cieszę się, że moi uczniowie z przyjemnością i zaangażowaniem rwą się do pomocy osobom potrzebującym. Dzięki takim akcjom uczą się bezinteresownej pomocy, pokory i szacunku do osób starszych. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w imieniu własnym i obdarowanych – mówi Anna Paciorkowska, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół w Urszulinie. (-)