Świdniccy nauczyciele świętowali

Miejski Dzień Nauczyciela

Najpierw 12 października w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku odbyły się uroczystości powiatowe, a następnie 13 października w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury swoje święto obchodzili nauczyciele z placówek miejskich.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do przyznania nagród. W powiecie starosta Dariusz Kołodziejczyk wyróżnił nimi dyrektorów: Stanisława Stefańczyka – I LO w Świdniku, Annę Goral – PCEZ w Świdniku, Waldemara Szałka – Zespół Szkół w Piaskach, Beatę Michniewicz – SOSW w Świdniku, Marię Wójcik-Baluk – SOSW w Kozicach Dolnych, Dariusza Szałaja – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku oraz nauczycieli: Katarzynę Jasińską – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku, Jolantę Kołodziejczyk – I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku, Agnieszkę Dziedzic – ZS nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, Irenę Niedużak – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku, Beatę Kędrak – ZS w Piaskach, Urszulę Siedlecką – ZS w Trawnikach, Dorotę Żurek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku, Monikę Nowosad – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach. Niestety, starostwo nie przekazało nam informacji, jakiej wysokości były nagrody.

Ponadto wyróżniającym się pedagogom wręczono listy gratulacyjne. Otrzymali je: Katarzyna Balcerek – dyr. Zespołu Szkół w Trawnikach i Krzysztof Gałan – dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku. Specjalną nagrodą – „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, przyznawaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego wyróżniono: Beatę Michniewicz – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku oraz Elżbietę Krupę – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku.
Podczas powiatowych uroczystości uroczyste śłubowanie złożyły nauczycielki awansowane na stopień nauczyciela mianowanego: Małgorzata Wójcik – nauczyciel ZS w Trawnikach oraz Katarzyna Jasińska i Karolina Kuszewska – pracownice Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Świdniku.

Burmistrz docenił

– Poziom nauki w świdnickich szkołach przekłada się na liczne sukcesy w postaci stypendiów, wysokich miejsc w konkursach i olimpiadach. Nasze szkoły są jednymi z najlepszych w województwie. Potwierdzają to wyniki z egzaminów oraz indywidualne osiągnięcia młodych świdniczan – chwalił pedagogów burmistrz Waldemar Jakson podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. – Wiemy jednak, jak wiele w edukacji zależy od nauczycieli. To oni swoją postawą i zaangażowaniem kształtują osobowość młodego człowieka. Świdnickie grono pedagogiczne zasługuje na szczere uznanie, a słowa podziękowań powinny być do nich kierowane nie tylko raz w roku, w Dzień Nauczyciela, ale tak naprawdę na co dzień – dodał burmistrz.
Miasto doceniło swoich najlepszych nauczycieli finansowo. Nagrody oświatowe Burmistrza Miasta Świdnik otrzymali następujący dyrektorzy i nauczyciele: Ewa Marchlewska – dyrektor Przedszkola nr 7, Lucyna Czułczyńska – dyrektor Przedszkola nr 2, Marek Kwieciński – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Krystyna Zarosińska – dyrektor Gimnazjum nr 1 oraz nauczyciele: Teodora Wasiewicz – Przedszkole nr 2, Barbara Hajkowska-Pirek – Przedszkole nr 4, Teresa Tokarska – Przedszkole Integracyjne nr 5, Jadwiga Lewczuk – Przedszkole nr 6, Dorota Adach-Włodarczyk (Przedszkole nr 7), Katarzyna Terlecka – Szkoła Podstawowa nr 3, Ewa Łagożna – Szkoła Podstawowa nr 7, Dorota Kozłowska – Zespół Szkół nr 2, Grażyna Twarkowska-Konaszczuk – Zespół Szkół nr 2, Agnieszka Rakuzy-Wójcik – Zespół Szkół nr 2, Piotr Jusiński – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Agata Gburczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Anna Owsicka-Mazur – Gimnazjum nr 1, Artur Szefler – Gimnazjum nr 1.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świdnik wysokość nagrody burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli wynosi 2 700 zł, dla dyrektorów przedszkoli – 3 150 zł, a dla dyrektorów szkół – 3 630 zł.EM.K