Świdniczanie się bogacą

Jak informuje Urząd Miasta Świdnik z roku na rok systematycznie wzrasta kwota wpływająca do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się ona z 43 do 51 proc. Porównując wpływy z podatku w przeliczeniu na jednego mieszkania, nasze miasto znajduje się także wśród najzamożniejszych w regionie.


Jak czytamy na stronie świdnickiego ratusza, od 2013 roku kwoty wynikające z udziału gminy w podatku PIT regularnie rosną (średnio o ponad 7 procent rok do roku). Urzędnicy tłumaczą, że to bardzo dobra tendencja, przy czym wzrost jest wyższy od przewidywanego przez ministerstwo finansów.

Z zapłaconego przez każdego mieszkańca miasta podatku dochodowego PIT w 2017 r. do budżetu miasta wpłynęło 37,89 proc.; z podatku CIT, opłacanego przez podmioty gospodarcze, 6,71 procenta. Oznacza to, że budżet miasta został zasilony odpowiednio kwotami 34,2 mln zł i 2,1 mln zł. Dla porównania w 2013 roku były to kwoty rzędu 25,8 mln zł i 2,1 mln zł. 2,1 mln zł.

Udział w podatku PIT jest w miarę przewidywalny. O CIT nie można tego powiedzieć. W 2014 r. wyniósł ok. 3,3 mln zł, w 2016 roku – 4,6 mln zł, a w 2017 r. – 2,1 mln zł (na co zapewne wpływ miało obniżenie stawki CIT dla małych przedsiębiorstw z 18 do 15 proc.).
– W prawie 137 milionach zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2017 roku różnica może się wydać mało istotna, jednak oznacza możliwość rocznego utrzymania jednego, średniej wielkości przedszkola bądź budowę drogi. Podobnie jak kilka innych ośrodków Lubelszczyzny, Świdnik jest miastem praktycznie jednego, głównego podatnika. Od jego kondycji finansowej zależy średnio aż 75 proc. wpływającego do budżetu udziału z podatku CIT – mówi Wiesław Głąb, kierownik referatu w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta.

Jak czytamy na stronie UM, porównywanie wpływów z udziału w podatku PIT w przeliczeniu na jednego mieszkańca pozwala oszacować zamożność mieszkańców. W zestawieniu największych miast województwa za ubiegły rok Świdnik z kwotą 858 zł na głowę mieszkańca zajmuje trzecią pozycję. Przed nami są tylko Lublin i Puławy; za nami Zamość, Chełm, Biłgoraj i Kraśnik. Tak samo wygląda kolejność w przypadku wpływów z tytułu podatku CIT. (opr. w)