Świdnik oświetli tysiąc ledów

Od ubiegłego tygodnia w Świdniku trwają prace związane z wymianą ulicznego oświetlenia na energooszczędne. W sumie w mieście pojawi się tysiąc nowych lamp. Będą tańsze w utrzymaniu i zdalnie sterowane.


Jeszcze w 2019 roku miasto Świdnik przystąpiło do promującego niskoemisyjność unijnego programu, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Uchwała podjęta w tej sprawie zobowiązała władze miasta do ubiegania się o dofinansowanie na modernizację istniejącego oświetlenia na energooszczędne.

Kiedy w 2020 r. opublikowano listę gmin, które otrzymały dofinansowanie z tego programu, Świdnika początkowo na niej nie było. Projekt trafił na listę rezerwową, ale finalnie okazało, że przetargi przyniosły oszczędności i na dofinansowanie „załapie się” także Świdnik.

W ubiegłym tygodniu ruszyły prace związane z modernizacją ulicznego oświetlenia. Ich wykonawcą jest firma Anmax Marek Młodnicki z Bełżyc. Dokładnie 1001 istniejących opraw sodowych zostanie zastąpiona lampami LED, o wiele bardziej ekonomicznymi. Ponadto w ramach projektu wymienione zostaną zniszczone słupy oświetleniowe, w sumie 138, a w 51 szafkach oświetlenia ulicznego zamontowany zostanie zdalny system inteligentnego sterowania oświetleniem z transmisją danych. Umożliwi on kontrolę nad czasem świecenia lamp poprzez zdalne ustawienie zegara astronomicznego, kontrolę zużycia energii, oszczędności w zużyciu energii poprzez redukcję mocy oraz skuteczniejszą konserwację lamp.

Nowe lampy zostaną zamontowane w różnych punktach miasta, głównie w centrum i obszarze wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta na lata 2016-23 (m.in. ul. Strażacka, Niepodległości, Wyszyńskiego, Norwida, Okulickiego, skwer przy kinie), a także na m.in. Reymonta, Głowackiego, Kasperka, Świerkowej czy Modrzewiowej.

Prace powinny zostać wykonane najpóźniej do końca roku, choć magistrat nie wyklucza, że uda się je zakończyć wcześniej. Ich koszt to ponad 1,4 mln zł.

– Korzyści płynących z tej inwestycji jest naprawdę wiele – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. – To nie tylko lepsza jakość oświetlenia, ale również system zdalnego sterowania i mniejsze koszty. Zdajemy sobie sprawę, że są jeszcze w Świdniku miejsca, które również wymagałyby wymiany oświetlenia bądź słupów oświetleniowych, np. al. Lotników Polskich.

Znajdujące się tam latarnie nie należą jednak do nas, ale PGE. Prowadzimy rozmowy dotyczące ich przejęcia. Nie są to łatwe negocjacje, jednak chcielibyśmy, aby w przyszłości to miasto miało nadzór nad oświetleniem głównych ulic. Chodzi nie tylko bezpieczeństwo i jakość tego oświetlenia, ale również względy estetyczne. (w)