Świdnik też ulżył restauratorom

Rondo na skrzyżowaniu ul. kard. S. Wyszyńskiego i al. „NSZZ Solidarność” będzie nosiło imię Alfreda Bondosa

Zwolnienie z pierwszej raty opłat za koncesję na alkohol dla właścicieli lokali gastronomicznych, program wsparcia dla ogrodów działkowych, nadanie rondu u zbiegu ulic Wyszyńskiego i „NSZZ Solidarność” imienia śp. Alfreda Bondosa – to najważniejsze z uchwał, jakie podczas ubiegłotygodniowej sesji przyjęła Rada Miasta Świdnik.


Ulga dla gastronomii

Na początku sesji sekretarz miasta Ewa Jankowska zawnioskowała, aby do zaproponowanego wcześniej porządku obrad włączyć jeszcze dwie uchwały. Jedna dotyczyła zmian w kryteriach przyznawania mieszkań z programu „Mieszkanie Plus” (piszemy o tym szerzej w odrębnym tekście), zaś druga zwolnienia z opłaty pierwszej raty oraz przedłużenia terminu wniesienia drugiej i trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku.

O taką pomoc dla właścicieli świdnickich lokali gastronomicznych przez kilkoma tygodniami zwracał się do burmistrza radny Maciej Kantor (Świdnik Wspólna Sprawa). Ratusz tłumaczył wówczas, że udzieli takiej pomocy, kiedy pozwoli na to prawo. Tak też się stało. – Przepisy umożliwiające takie działania weszły w życie 26 stycznia. Oczywiście treść uchwały mieliśmy już opracowaną wcześniej, ale nie mogliśmy jej państwu pokazać i nad nią dyskutować, bo nie weszły w życie przepisy ustawowe, które dają nam moc do działania na poziomie samorządu – tłumaczyła sekretarz Jankowska.

Przewodniczący rady Włodzimierz Radek pytał, czy jeśli sytuacja się nie zmieni, właściciele restauracji, kawiarni i pubów będą mogli liczyć na zwolnienia także z drugiej i trzeciej raty opłat.

– Na razie zwalniamy z pierwszej raty, a jeżeli pandemia będzie powodowała dalsze ograniczenia w działalności gastronomicznej w ciągu roku, to jesteśmy gotowi przygotować projekt uchwały, który zwolni restauratorów z kolejnych rat w roku 2021 – mówiła sekretarz.

– Bardzo się cieszę, że taka uchwała powstała. Dziękuję za to i mam nadzieję, że wszyscy ją poprą, bo jest bardzo ważna dla świdnickiej branży gastronomicznej, ale chciałbym jeszcze zapytać, co z tymi, którzy już opłacili pierwszą ratę? – pytał radny Kantor.

Urzędnicy wyjaśniali, że zostanie ona zwrócona. W głosowaniu wszyscy radni jednomyślnie poparli tę uchwałę.

Pomoc dla działkowców

W porządku czwartkowej sesji znalazła się również uchwała dotycząca udzielania dotacji stowarzyszeniom prowadzącym ogródki działkowe na terenie miasta. Dzięki tym zapisom stowarzyszenia i związki zrzeszające działkowców będą mogły starać się o wsparcie na realizację różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Miasto przewidziało w budżecie na te zadania 100 tys. zł, a zgłoszone przez działkowców projekty mogą otrzymać maksymalnie 50. proc. dofinansowania.

– Chciałbym podziękować władzom miasta za wsparcie tej grupy mieszkańców. Jak wiemy, są to zazwyczaj seniorzy i pamiętamy, że w czasie covidu i obostrzeń było ich to jedyne zielone okno na świat, gdzie można było spokojnie posiedzieć bez maseczki, zająć się pracą. Z przyjemnością będę głosował za, z małym niedosytem, że nie możemy pomóc tym działkowcom, którzy mają ogrody poza granicami miasta – mówił radny Andrzej Krupa (klub radnych burmistrza).

Nieco uwag do uchwały miał za to radny Robert Syryjczyk (KO). Podkreślał, że brakuje informacji odnośnie złożenia dokumentów potwierdzających prawo danego stowarzyszenia do nieruchomości.

– Jeśli chcemy przeznaczyć publiczne pieniądze na wsparcie, dobrze by było, gdybyśmy mieli pewność, że są to nieruchomości będące we władaniu tych ogródków. Może warto byłoby też zapisać w uchwale, że wnioskodawca zobowiąże się do zachowania trwałości, aby były to projekty, które będą służyć dłużej niż rok. Brakuje też zapisu, że wnioskodawca będzie odpowiadał za utrzymanie tej inwestycji i zapewni stan techniczny zgodny z przepisami. Kontrola, o której jest mowa w uchwale, mogłaby trwać w okresie 5 lat od końcowej daty realizacji, abyśmy mogli sprawdzić, czy należycie zadbano o wykorzystanie środków – wyliczał radny.

Wiceburmistrz Marcin Dmowski wyjaśniał, że szczegółowe zapisy dotyczące datacji będą ujęte w umowach zawieranych ze stowarzyszeniami wnioskującymi o pomoc, więc nie ma potrzeby wprowadzania ich do uchwały. – Szkoda w takim razie, że nie dostaliśmy draftu takiej umowy – odpowiadał radny.

Ostatecznie w głosowaniu uchwałę poparło 20 radnych. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Mirosław Tarkowski (klub radnych burmistrza).

Rondo im. Alfreda Bondosa

Podczas sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie nadania rondu przy ul. kard. S. Wyszyńskiego i al. „NSZZ Solidarność” im. Alfreda Bondosa, zmarłego w ubiegłym roku wieloletniego radnego, społecznika i legendy świdnickiej „Solidarności”.

– Nie miałem okazji znać pana Alfreda z jego działalności solidarnościowej i walki z systemem komunistycznym, słyszałem o tym tylko z opowieści najbliższych, ale miałem okazję poznać pana Alfreda jako radnego, samorządowca, działacza lokalnego, wielkiego patriotę; człowieka, który kochał nasze miasto, poświęcał się lokalnej wspólnocie; który wiele robił na osiedlu Brzeziny, z którego startował jako radny. Uważam, że taka forma upamiętnienia jest na pewno wielkim hołdem dla tego człowieka i chciałbym prosić, abyśmy poparli ten projekt – mówił radny Marcin Magier (klub radnych burmistrza), który wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Świdnicka wnioskował o nazwanie ronda.

A. Bondosa wspominał również radny Kazimierz Bachanek (klub radnych burmistrza). Przypomniał, że poznał śp. A. Bondosa, kiedy był młodym inżynierem pracującym w WSK, a A. Bondos prowadził wówczas audycje w zakładowym radiowęźle, także podczas strajku w roku 80.

– Dzięki temu, że te audycje tak temperowały nastroje i były prowadzone z taką charyzmą, władze nie użyły w WSK ostrej amunicji. W mojej ocenie, jako uczestnika tamtych wydarzeń, postawa Alfreda Bondosa miała wielki wkład w to, że podczas tamtych wydarzeń nie polała się krew – mówił radny Bachanek.

Za nadaniem imienia rondu zagłosowało 20 radnych. Od głosu wstrzymał się radny Ireneusz Szutko (ŚWS).

W trakcie sesji radni zatwierdzili również roczne plany pracy poszczególnych komisji oraz przyjęli ramowy plan działania na 2021 rok. Uchwalono także kilka zmian w budżecie. Najważniejsze dotyczą zwiększenia środków na wyposażenie nowego żłobka przy ul. Kopera oraz nakładów na ścieżkę rowerową przy ul. Krańcowej. (w)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here