Świdnik w budowie

Budowa ulic Kusocińskiego i Rejkowizna, przebudowa Akacjowej i Hallera, oświetlenie Brzegowej, kompleks sportowy przy Fabrycznej, remont targowiska miejskiego i rozbudowa cmentarza komunalnego – m.in. takie inwestycje znalazły się w projekcie budżetu miasta na przyszły rok. W sumie na inwestycje miasto chce wydać blisko 60 mln złotych.

Największą przyszłoroczną inwestycją w Świdniku ma być rozpoczęcie budowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego przy
ul. Fabrycznej

– Jeśli zaś chodzi o przyszłoroczny budżet Świdnika, jest absolutnie rekordowy w stosunku do lat poprzednich i jeszcze nigdy nie był tak rozbudowany, jeśli chodzi o zakres inwestycji – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Świadczy to o dobrej kondycji finansowej miasta i pozyskaniu ogromnej ilości funduszy zewnętrznych.
Wydatki na przyszły rok zaplanowano w kwocie 59,2 mln zł. Jednym z największych i najbardziej kosztownych przedsięwzięć będzie budowa kompleksu sportowego-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej. W przyszłym roku gmina zamierza wydać na ten cel 15,75 mln zł (całość ma kosztować 32 mln zł). W budżecie znajdą się też pieniądze na rozbudowę systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych – 9,9 mln zł (całość ma kosztować 31,5 mln zł) oraz na budowę ul. Kusocińskiego. W 2018 roku gmina wyda na ten cel 5,3 mln zł, a całość ma kosztować 28,3 mln zł.
W projekcie budżetu ujęto także budowę ulicy Rejkowizna (1,75 mln zł) oraz pomoc dla Powiatu Świdnickiego w kwocie 500 tys. zł na przebudowę skrzyżowania al. Lotników Polskich z ulicami Rejkowizna i Klonową. Znajdą się też fundusze na przebudowę ulic Akacjowej na odcinku niespełna pół kilometra (700 tys. zł) i Hallera (240 metrów drogi – 300 tys. zł). W planie finansowym zapisano także 350 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulic Puławskiego, Matejki i Szopena na os. Żwirki i Wigury. Znajdą się także pieniądze na dokumentację projektową przebudowy ulicy wzdłuż bloku Witosa 1 A (20 tys. zł) i dokumentację projektowa budowy ul. gen. S. Roweckiego-Grota łącznie z kanalizacją deszczową i oświetleniem (70 tys. zł). W planach jest także wykonanie drogi dojazdowej do działek, na których powstaną bloki w ramach Mieszkania Plus (600 tys. zł) oraz przebudowa ul. Brzegowej na odcinku 1,6 km (600 tys. zł). Przy Brzegowej planowana jest także budowa oświetlenia. Stanie tu 12 latarni, za co miasto zapłaci 140 tys. zł.
W przyszłym roku planowane jest również przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 dla potrzeb przedszkola. Powstaną tu dwa oddziały dla 50 dzieci. Prace adaptacyjne będą kosztować 1 mln zł. Wykonana zostanie także dokumentacja projektowa budowy żłobka przy ul. Klonowej (250 tys. zł) – zaplanowano 6 oddziałów dla łącznie 150 dzieci.
W planie finansowym znalazły się także inwestycje zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego – m.in. budowa boiska sportowo-rekreacyjnego dla młodszych dzieci (150 tys. zł), placu zabaw przy Klonowej (150 tys. zł), budowa nowego tarasu naziemnego i remont tarasu w budynku przy ul. Kościuszki 8 (116,7 tys. zł), budowa „Strefy aktywności” (150 tys. zł). W planach na przyszły rok jest także przebudowa placu Konstytucji 3 maja. Całość ma kosztować 12 mln zł, a w 2018 roku gmina wyda na ten cel 9 mln zł.
W projekcie budżetu zapisano także 500 tys. zł na przebudowę targowiska, 240 tys. zł na budowę nowych alejek i rozbudowę cmentarza komunalnego, 30 tys. z ma rozbudowę sieci miejskiego monitoringu oraz 10 tys. zł na budowę monitoringu terenu Przedszkola Integracyjnego nr 5.
W budżecie ujęto także projekty unijne. Na „Mobilny LOF” w 2018 roku miasto zamierza wydać 4,1 mln zł. Na „Zielony LOF” (m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, zlokalizowanych między budynkiem przychodni i Zespołu Szkół nr 2 a ul. Wyszyńskiego oraz pomiędzy ul. Spadochroniarzy i al. Lotników Polskich) zapisano 1,2 mln zł . (w)