Świetne narzędzie do aktywizacji

W budżecie gminy Wyryki na 2021 rok zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki. Poszczególne wsie dostały do podziału niemal 270 tys. zł. Pozwoli to na realizację aż 45 inwestycji.

Zadaniem inwestycyjnym o największej wartości będzie wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Zahajkach (budynek po byłej szkole). Sołectwa Zahajki i Zahajki – Kolonia przeznaczyły na to w sumie 31 747,58 zł.

Ponadto do realizacji w 2021 roku zaplanowano m.in.: remonty i wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych, zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich, zakupy paliwa do równiarki i kosiarek, budowę altany, zakupy tablic ogłoszeń, zakupy farb do malowania świetlicy, prace konserwacyjne zabytkowego krzyża procesyjnego, montaż lampy solarnej, zakup specjalistycznych ubrań ochronnych dla strażaków, czy też prace związane z wytyczeniem granic dróg gminnych.

Fundusz sołecki w gminie Wyryki będzie również wyodrębniony w 2022 roku. – Mieszkańcy poszczególnych sołectw do końca września zdecydują, na jakie zadania przeznaczą kolejne środki pochodzące z budżetu gminy – mówi wójt Mirosław Torbicz.

– Uważam, że mieszkańcy sami powinni decydować o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego, bowiem najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby w ich okolicy. Zachęcam by angażować się w życie swojego sołectwa, by nie pozostawać biernym, nie skupiać się na krytyce decyzji innych. Konsekwentnie nie przedstawiam Radzie Gminy propozycji podjęcia uchwały o niewydzielaniu środków na fundusz sołecki.

W realizację zadań są zaangażowani sołtysi i sami mieszkańcy, obserwuję, że z roku na rok wybór i realizacja zadań przebiegają coraz sprawniej. Fundusz sołecki jest zadaniem trudnym i zajmującym, uważam jednak, że jest doskonałym narzędziem do aktywizacji mieszkańców, którzy dzięki temu tylko w tym roku zrealizują 45 zadań o wartości od kilkuset do ponad 30 tysięcy złotych – dodaje Torbicz. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here