Świętowali 10-lecie działalności

W niedzielę (10 listopada) w Hucie Kultury w Rudzie-Hucie odbył się jubileusz 10-lecia działalności artystycznej zespołu ludowego „Bokoryna”. Uroczystość rozpoczął benefis jubilatów, podczas którego kierownik zespołu Anna Nadolska przedstawiła historię powstania zespołu i jego działalność na przestrzeni 10 lat.

Po występie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie Marcin Woszczewski przywitał jubilatów i gości. Wójt Kazimierz Smal i przewodniczący rady gminy Piotr Śliwa podziękowali członkom zespołu za bezinteresowne zaangażowanie w promowanie kultury i gminy Ruda-Huta, wręczając okolicznościowy grawerton i kwiaty.

Ponadto, na pamiątkę dziesięciu lat działalności, aktualni i byli członkowie zespołu otrzymali tzw. fotoksiążki, czyli albumy fotograficzne zawierające zdjęcia okresu od zawiązania się zespołu do chwili obecnej. (b)