Swojskie dziury

Tak jak i w latach ubiegłych to miejska spółka Pegimek zajmie się utrzymaniem ulic gruntowych na terenie Świdnika. Urząd miasta zapłaci za to ponad 270 tys. zł.


Świdnicki ratusz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej poinformował, że zlecił spółce Pegimek utrzymanie miejskich dróg o nawierzchniach nieulepszonych, czyli żużlówek, gruntówek czy dróg utwardzonych tłuczniem. Zakres robót obejmuje m.in. likwidację wybojów, kolein, rozmyć, a także polepszanie stanu technicznego dróg. Wartość zamówienia to 275 tys. zł.
W rozmowie z nami szef Pegimeku Hubert Obrusiewicz wyjaśnia, że to, które z ulic będą poprawiane, okaże się niebawem. Spółka w porozumieniu z miastem rozważa także zmianę metody ulepszania nieutwardzonych dróg. Chodzi o to, by nie trzeba było ich często poprawiać i tym samym by służyły dłużej.
W trybie postępowania z wolnej ręki miasto zleciło Pegimekowi również konserwację i remonty miejskiego oświetlenia. Prace dotyczą m.in. usunięcia zgłoszonych usterek i awarii oraz mycia i czyszczenia opraw czy malowaniu wskazanych słupów. Za te prace miasto zapłaci spółce ok. 117 tys. zł netto. (w)