Sybiracy patronem

Rada Miasta Lublin na sesji w ten poniedziałek zdecyduje o nadaniu XXVII Liceum Ogólnokształcącemu imienia „Zesłańców Sybiru”.
– Wybór Sybiraków na patrona naszego liceum jest ściśle związany z wartościami obranymi w Szkolnym Programie Wychowawczym: Wiedza, Patriotyzm i Współdziałanie – mówi Urszula Łapińska-Łubniewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 10, w skład którego wchodzi wspomniane liceum. – Obierając imię Sybiraków, pragniemy uczcić i utrwalać pamięć o niezłomnych Polakach. Żyjąc na „nieludzkiej ziemi” zesłańcy zachowali ludzką godność, kultywowali polskie tradycje, dali o język ojczysty, przekazali następnym pokoleniom historię Polski i zachowali pamięć o naszej kulturze – dodaje.
Szkoła od lat prowadzi działania związane ze swoim przyszłym patronem: współpracuje z lubelskim Oddziałem Związku Sybiraków, IPN oraz Fundacją Niepodległości. Uczniowie realizują ogólnopolskie projekty związane z Sybirakami. W ramach projektu IPN „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” uczniowie przeprowadzili i nagrali wywiad z panią Krystyną Mateuszuk, świadkiem historii. Na zakończenie roku szkolnego wraz z Fundacją Niepodległości zorganizowali spotkanie z członkami Związku Sybiraków. (EM.K.)