Szkoła przy Berylowej pęka w szwach

Otwarta zaledwie rok temu szkoła przy ul. Berylowej już nie jest w stanie pomieścić wszystkich dzieci z powstających na Węglinie i Czubach nowych osiedli

Lubelscy radni zgodzili się na przystąpienie przez miasto do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Berylowej i ul. Kwarcowej. Zmiany mają umożliwić rozbudowę ZS nr 13 przy ul. Berylowej lub budowę w tym rejonie nowej placówki oświatowej.


Najnowsza lubelska placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej (wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 13 – przyp. aut.) ma zaledwie rok, a już jest za ciasna. Choć władze miasta planowały budowę nowego obiektu szkolnego w rejonie rozbudowujących się dzielnic Czuby i Węglin od wielu lat, to nie przewidziały, że mieszkańców, głównie młodych rodzin z dziećmi, przybędzie, aż tak wiele i szkołę jak najszybciej trzeba będzie powiększyć lub wybudować nową. To ma umożliwić zmiana miejscowego planu zagospodarowania. O wyrażeniu zgody na rozpoczęcie tej procedury radni decydowali na ostatniej sesji.

– Przygotowany projekt uchwały kierowany pod obrady sesji Rady Miasta, to pierwszy krok do dalszej procedury planistycznej, której zakończenie otworzy możliwości kontynuacji funkcji oświatowych w dzielnicy Węglin Południowy. Intensywny rozwój urbanistyczny i demograficzny tej części Lublina wpływa na rosnącą liczbę dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej. Rozwiązaniem sytuacji może być budowa nowego obiektu szkolnego bądź rozbudowa istniejącego o nowy segment wraz z budową infrastruktury sportowej, m.in. boisk wielofunkcyjnych z bieżnią, miasteczka ruchu drogowego, pływalni i kortów tenisowych – uzasadniał potrzebę zmiany miejscowego planu zagospodarowania Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przypomnijmy, że budowa SP nr 58 ruszyła w 2018 roku, a szkoła rozpoczęła działalność wraz z początkiem poprzedniego roku szkolnego. Obiekt zaprojektowano z myślą o przyjęciu 600 uczniów, którzy mieli uczyć się w tzw. systemie trzyciągowym (po 3 klasy w każdym roczniku). Ponadto przygotowano miejsce na przedszkole dla 150 wychowanków. Rzeczywistość zweryfikowała te założenia i już dziś uczęszcza tu ok. 800 uczniów, a w roku obecnym utworzono tutaj aż 9 klas pierwszych (rok temu było ich 8 – dod. red.). Także przedszkolaków jest znacznie więcej niż pierwotnie liczono. Do działającego w ramach ZS nr 13 Przedszkola nr 88 zapisano łącznie 300 dzieci, dlatego zaszła konieczność wynajmu na jego potrzeby dodatkowego budynku (chodzi tam 150 dzieci).

Sama procedura zmiany planu, na którą radni wyrazili zgodę, może potrwać przynajmniej rok. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy z właścicielami okolicznych działek w celu ich ewentualnego przejęcia przez gminę. Miasto rozważa także inne rozwiązanie, którym jest budowa nowej szkoły na terenach przy ul. Jemiołuszki. Tam obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego już dziś przewiduje funkcje oświatowe.

Planiści zapewniają jednocześnie, że za rozpoczętą procedurą zmiany aktualnych planów zagospodarowania dla tych obszarów stoi także troska o przyrodę.

– Widzimy potrzebę uporządkowania i uszczegółowienia zapisów planistycznych dotyczących wyznaczonych terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej. Jednocześnie występuje konieczność dostosowania ustaleń planistycznych do obowiązującego studium, wyznaczającego na tym obszarze Ekologiczny System Obszarów Chronionych. Wskazana jest kontynuacja ochrony suchych dolin w tym rejonie miasta, rozpoczęta w bieżącym roku uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania UM Lublin, Główny Urbanista Miasta.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here