Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER):

  • Brakuje Ci odpowiednich umiejętności, chcesz je zdobyć lub uzupełnić?
  • Możesz wziąć udział w szkoleniu.

SZKOLENIE – zajęcia pozaszkolne, które mają na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy. Możesz skorzystać ze szkolenia, które obejmuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia jeśli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, koszty badań lekarskich, koszty egzaminów umożliwiających zdobycie świadectw, dyplomów oraz uprawnień zawodowych.

Szkolenia dają większą możliwość zatrudnienia

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
Rekrutacja prowadzona jest przez powiatowe urzędy pracy/ Miejski Urząd Pracy w Lublinie od stycznia 2020 do wyczerpania środków finansowych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy powiatowych urzędów pracy/ Miejskiego Urząd Pracy w Lublinie lub stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/

Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami – a my pokierujemy Cię dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here