Szkolenie dla pań z KGW

(10 stycznia) – Są pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego dla kół gospodyń wiejskich – mówiła w muzeum Agnieszka Siwek z LUW. Do korzystania z propozycji zachęcał również obecny na spotkaniu starosta Andrzej Romańczuk.

We włodawskim Muzeum zorganizowano szkolenie z zakresu aplikowania o refundację poniesionych kosztów na planowane działania w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Środki pochodzą z funduszy KSOW Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z powiatu włodawskiego.

KSOW to Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, która wspiera rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 m.in. poprzez dofinansowanie współpracy i wymiany doświadczeń organizacji działających na wsi. Aby sięgnąć po środki z konkursu ogłoszonego na ten rok trzeba się zarejestrować w bazie danych partnerów KSOW i wówczas jest możliwość refundacji poniesionych kosztów. Czasu jednak jest niewiele, bo wnioski w tym celu składać można do 17 stycznia.

Do sięgnięcia po te środki zachęcała we Włodawie A. Siwek z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Zachęcamy, by o środki aplikować. – Wniosek nie jest skomplikowany, wszystkie informacje odnośnie wniosku, odnośnie załączników i oświadczeń są do pobrania na naszej stronie internetowej – mówiła. Na 2020 rok do dyspozycji jest 810 tys. zł na różnego typu działania, nie ma ani dolnej ani górnej granicy kwoty, o jaką można wnioskować. O dotacje ubiegać się mogą nie tylko KGW, ale Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, kluby sportowe, gminy, starostwa czy jednostki samorządowe.

W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki i przedstawiciele (choć panowie w mniejszości) KGW głównie z powiatu włodawskiego. Ich zdaniem to bardzo dobra propozycja, szkoda tylko, że tak późno podana do wiadomości. (-)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here