Szpital wyróżniony w czasie pandemii

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zajął szóste miejsce w rankingu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne” w kategorii „kontrakt NFZ od 39 mln zł do 89 mln zł”.

Ranking „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group” jest już 5. odsłoną tego przedsięwzięcia, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz ocena, które szpitale osiągają najwyższe wyniki zarządcze i finansowe. W tym roku do konkursu przystąpiło 221 szpitali, w tym 101 powiatowych, 54 wojewódzkie, 17 uniwersyteckich, 16 gminnych i 33 ministerialne.

Zestawienie nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przychodniami otwartymi, ambulatoriami, lecznictwem otwartym, zakładami medycyny pracy, stacjami pogotowia ratunkowego, oddziałami szpitali, sanatoriami, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wszystkie szpitale zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z NFZ: kontrakt NFZ niższy i równy 39 mln zł, kontrakt wyższy niż 39 mln i równy 89 mln zł, kontrakt wyższy 89 mln zł.

– Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki: efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala, rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków, dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu rok do roku – wylicza Tomasz Kliszcz ze starostwa w Krasnymstawie.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group, reklamujący się na stronie internetowej jako „Europejski lider w dziedzinie zarządzania należnościami, specjalizujący się w rozwiązaniach finansowych dla służby zdrowia i administracji publicznej”. Klasyfikacja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za 2018 r. i nie obejmuje innych danych. Spory sukces w rankingu odniósł szpital w Krasnymstawie sklasyfikowany na 6. miejscu w kat. kontraktu od 39 mln do 89 mln zł. Partnerem medialnym rankingu był dziennik Rzeczpospolita. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here