Szpital znowu idzie w długi

Tylko w styczniu 2023 r. krasnostawski szpital zanotował 1,4 mln zł straty, a na koniec lutego zadłużenie placówki wzrosło do 14,5 mln zł. To zwrot w trwającej od czterech lat tendencji systematycznego wychodzenia z długów.

Najnowsze dane finansowe szpitala na jednym z ostatnich posiedzeń komisji ochrony zdrowia i polityki społecznej Rady Powiatu w Krasnymstawie przedstawił Andrzej Jarzębowski, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie. Wynika z nich, że tylko w styczniu br. szpital zanotował 1,4 mln zł straty i w kolejnych miesiącach zadłużenie może rosnąć, bo wpływy z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za zrealizowane świadczenia są niższe w stosunku do średniorocznych wpływów z drugiego półrocza 2022 r., a koszty rosną.

– Na wygenerowaną stratę mają wpływ systematycznie rosnące koszty związane z inflacją, szczególnie w zakresie zużycia materiałów i energii – mówi Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski. – Szpital również odczuwa skutki podwyżki wynagrodzeń wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, w ramach której SP ZOZ dokonał ustawowej podwyżki płac w drugiej połowie 2022 roku, w zamian nie otrzymując pełnej rekompensaty.

Starosta zapewnia, że kierownictwo i pracownicy szpitala robią wszystko, aby w sposób ciągły i właściwy realizowana była opieka dla pacjentów, mimo stale rosnących kosztów i braku z NFZ pokrywających je środków.

– Jesteśmy przekonani, że ze strony NFZ nastąpi weryfikacja wyceny świadczeń do wysokości adekwatnej do niezależnego od szpitala wzrostu wspomnianych kosztów realizowanych świadczeń, w tym narzuconych ustawą kosztów pracy jak i kosztów materiałów i energii oraz leków, materiałów jednorazowych, żywności, energii elektrycznej i gazu – wylicza Leńczuk.

Z podobnymi problemami od kilku miesięcy borykają się wszystkie szpitale, a najbardziej odczuwają je małe lecznice powiatowe.

– Mimo to nasz szpital ubiegły rok zakończył jeszcze dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 835 tys. zł. Co prawda początek tego roku przyniósł stratę i na koniec lutego 2023 r. całkowite zadłużenie SP ZOZ w Krasnymstawie wynosiło 14,5 mln zł, ale ta kwota uwzględnia 2 mln zł kredytu zaciągniętego w ostatnich miesiącach na dokończenie i wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – zauważa Leńczuk i podkreśla, że aktualne zadłużenie lecznicy jest i tak o ponad 6 mln zł mniejsze niż w 2018 roku, kiedy obejmował urząd starosty.

– Zapewniam, że sprawy naszego szpitala zawsze były priorytetem dla zarządu powiatu i w obecnych trudnych uwarunkowaniach wspólnie z dyrekcją SP ZOZ poszukujemy rozwiązań, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo zdrowotne – przekonuje. (kg)