Szpitalna Godzilla staje się faktem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie przejmie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego. Stosowną uchwałę dotyczącą połączenia placówek, nad którymi nadzór sprawuje Zarząd Województwa, podejmą dzisiaj (poniedziałek) radni Sejmiku. Choć taka fuzja jest krytykowana przez część specjalistów i z obawami podchodzi do niej personel, zwłaszcza Jana Bożego, to jeśli stanie się faktem, powstanie największa, pod względem liczby łóżek, lecznica w regionie, większa nawet od kliniki na Jaczewskiego.

Podczas sesji radni będą głosować nad uchwałą w sprawie połączenia obu szpitali, a dokładnie nad włączeniem „Jana Bożego” w struktury szpitala przy al. Kraśnickiej. Biorąc pod uwagę, że rządząca w województwie Zjednoczona Prawica ma zdecydowaną  większość w Sejmiku, uchwała zostanie przyjęta (opozycja ma wstrzymać się od głosu).

Jak zakłada koncepcja przygotowana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego połączenie nastąpi na drodze inkorporacji, a nie konsolidacji. W ten sposób osobowość prawną straci jedynie placówka z ul. Biernackiego. Podstawową korzyścią połączenia mają być oszczędności finansowe, podniesienie efektywności zarządzania marszałkowskimi placówkami, a także zwiększona siła rynkowa (zmniejszona konkurencja) połączonych szpitali.

Po inkorporacji „Jana Bożego” do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ powstanie podmiot o silnej pozycji na rynku, który znalazłby się na pozycji wicelidera zarówno w rankingu wojewódzkim, jak i miejskim. Łączne udziały tego podmiotu wyniosłyby w rynku wojewódzkim 9,1%, a w rynku miejskim 16,8% – czytamy w przygotowanej blisko 190-stronicowej koncepcji.

Co wchłonięcie jednego szpitala przez drugi oznacza dla pacjentów?

Koncepcja zakłada, że żaden z obecnie funkcjonujących oddziałów, w łączonych szpitalach, nie zostanie zlikwidowany, a zmiany mogą dotyczyć jedynie lokalizacji. Pozwoli to na utrzymanie, a w wyniku powyższych działań, również na zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych, optymalizację posiadanego potencjału kadry medycznej, bazy łóżkowej oraz zaplecza zabiegowego. I tak przy ul. Biernackiego skupione zostaną oddziały chorób zakaźnych oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze wraz z oddziałem medycyny paliatywnej.

Przy ul. Lubartowskiej utrzymane zostaną oddziały ginekologiczny, położniczy oraz neonatologiczny. Przy ul. Herberta (przed przejęciem przez Jana Bożego – dawny Szpital Kolejowy) utworzone zostanie wyodrębnione Centrum Pulmonologii w skład, którego wejdą dotychczasowe oddziały obu łączonych szpitali z tego rodzaju świadczeń zdrowotnych, tj. chorób płuc i intensywnej terapii, alergologii i chorób płuc i gruźlicy.

Po analizie występujących, w obydwu łączonych szpitalach, jednoimiennych oddziałach szpitalnych utworzone zostaną jedne oddziały: chirurgii ogólnej i torakochirurgii, urazowo-ortopedyczny oraz chorób wewnętrznych udzielające świadczeń zdrowotnych w dwóch lokalizacjach. Takie rozwiązanie proponowane jest po konsultacjach z kadrą medyczną mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia odpowiedniej dostępności do świadczeń medycznych. Jednocześnie planowane jest utworzenie jednego oddziału urologii i onkologii urologicznej oraz oddziału neurologicznego w lokalizacji przy al. Kraśnickiej 100.

Dotychczasowe poradnie specjalistyczne będą funkcjonować w lokalizacjach jednoimiennych oddziałów szpitalnych, co jest z jednej strony wymogiem Narodowego Funduszu Zdrowia z drugiej zaś wpływa na komfort i jakość leczenia pacjentów oraz organizację pracy kadry medycznej.

To wszystko ma przyczynić się do wyraźnej poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej, płynności finansowej i rentowności, dziś zadłużonych na grube miliony marszałkowskich szpitali. W koncepcji w oparciu o analizę minionych okresów oraz analizę rynku usług medycznych przyjęto, że w latach 2022-2025 nowy szpital-gigant zwiększy wartości sprzedaży z 393,2 mln zł do 450,8 mln zł.

Mimo realizacji ambitnych działań reorganizacyjnych w najbliższych latach palcówka po połączeniu nie zaniecha realizacji działalności inwestycyjnej, na którą w latach 2022-2025 przeznaczy kwotę ok. 138,8 mln zł, czyli wyraźnie więcej niż skumulowane koszty amortyzacji (101,6 mln zł) za ten okres.

Oby wszystkim, to połączenie wyszło… na zdrowie. BS

Na koniec sierpnia tego roku oba szpitale dysponowały 1012 łóżkami (574 przy al. Kraśnickiej i 438 przy ul. Biernckiego i Herberta) dla pacjentów. Jeśli po włączeniu „Jana Bożego” (przed sześcioma laty wchłonął Szpital Kolejowy – przyp. aut.) utrzymałaby się ta liczba, wówczas nowa placówka byłaby pod tym względem największą w regionie. Kolejne miejsca zajmują placówki w Lublinie: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 przy ul. Jaczewskiego (898 łóżek) i Szpital Neuropsychiatryczny im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ  przy ul. Abramowickiej (831 łóżek). Jeśli chodzi o udział w rynku usług zdrowotnych w Lublinie to „nowy” Wyszyński  plasowałby się tylko za zdecydowanym liderem pod tym względem – SPSK Nr 4 (z udziałem wartości pozyskanych kontraktów w 2020 r w wysokości 28,2%), a przed Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (16,8%) i Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie (14,3%), które przed włączeniem w jego struktury „Jana Bożego”  miały lepszy wynik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here