Sztuka a psychologia

Prof. Piotr Francuz, dyrektor Instytutu Psychologii KUL, otrzymał jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych w Polsce za prace badawcze – nagrodę naukową Polskiej Akademii Nauk.
Prof. Piotr Francuz jest psychologiem. W centrum jego zainteresowań znajduje się problematyka percepcji wytworów sztuki wizualnej i rozumienia przekazów audiowizualnych oraz wyobraźni wizualnej i motorycznej. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii oraz komunikowania za pośrednictwem mediów audiowizualnych. Prowadził unikatowe w kraju psychologiczne badania eksperymentalne nad wpływem struktury mediów audiowizualnych na umysł odbiorcy.
Komisja konkursowa PAN doceniła monografię prof. Francuza: „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”. Jak czytamy w uzasadnieniu: „badania prof. Francuza otwierają nowe perspektywy analizy dzieł sztuki, ukazując niejednokrotnie nowe możliwości interpretacyjne, które zainteresują nie tylko psychologów, ale także historyków sztuki”.
MG