Szukają następcy dyrektor Paździor-Król

Ruszyła procedura odwołania Małgorzaty Paździor-Król ze stanowiska dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. Prezydent Jakub Banaszek zdecydował się na taki krok po zapoznaniu się z protokołem kontroli, którą w ChDK dwa miesiące temu przeprowadzili magistraccy urzędnicy.

Powodem kłopotów dyrektor Małgorzaty Paździor-Król jest m.in. to, że w zarządzanym przez ChDK kinie „Zorza” emitowano reklamy kilku lokalnych firm, nie ewidencjonując ich i nie rozliczając. Dyrektor zawarła z tymi podmiotami porozumienia o współpracy na świadczenie usług, w tym promocji, a to nie mieści się w statucie kierowanej przez nią jednostki.

Dyrektor wyjaśnia…

Prezydent miasta Jakub Banaszek zapewnia, że decyzję dotyczącą przyszłości dyrektor domu kultury podejmie dopiero po uzyskaniu wszystkich opinii, choć nie będą one wiążące. Tymczasem w Internecie ruszyła akcja zbierania podpisów w obronie dyrektor Paździor-Król.

Na pewno nikt nie zamierza poddawać w wątpliwość pewnych zasług dyrektor ChDK w rozwój kultury w mieście, ale fakty, niestety, mówią same za siebie, o czym na piątkowej sesji rady miasta, przyznali magistraccy urzędnicy. Bałagan w dokumentacji księgowej, brak faktur za świadczone usługi promocji i emisji reklam, nawet jeśli zakładano barterowe rozliczanie, działają na niekorzyść Małgorzaty Paździor-Król. Ona sama próbowała przekonać radnych, że nic złego nie zrobiła. Tłumaczyła, że ChDK, organizując liczne koncerty, imprezy szeroko promował Chełm i choć takiego zapisu nie ma w swoim statucie, jest do tego uprawniony. To samo, w jej opinii, robiły zespoły taneczne występując w różnych turniejach czy mistrzostwach w kraju i za granicą.

Dyrektor podkreślała, że firmy, z którymi jednostka miała spisane porozumienia, w ogóle nie były zainteresowane płatną reklamą, dlatego też one promowały imprezy ChDK, poprzez zgodę na wywieszenie plakatów, rozdawanie ulotek, a w zamian kino „Zorza” wyświetlało spoty promujące te firmy w bezpłatnym bloku reklamowym. W umowach zabrakło jednak zapisów, na jaką kwotę miesięcznie strony miały świadczyć wzajemnie usługi. Faktury natomiast były potrzebne choćby do naliczania podatku VAT, bo inna stawka obowiązuje usługi gastronomiczne, a inna – reklamowe. Dodatkowo pada pytanie, dlaczego akurat z konkretnymi podmiotami, a nie innymi, ChDK nawiązał współpracę, pomijając tym samym zasady konkurencyjności.

Paździor-Król wyjaśniała, że w ramach współpracy hotel „Kozak” pokrywał koszty noclegu i pobytu ponad 100 artystów występujących w koncertach organizowanych przez ChDK. Nie potrzebował płatnej reklamy, bo firma w Chełmie jest bardzo znana. Stąd też obie strony zdecydowały się na współpracę barterową. Według dyrektor Paździor-Król była to ogromna pomoc, dzięki której mieszkańcy Chełma mogli kupić tańsze bilety na imprezy. Podobnie miało być z salonem kosmetycznym „Babeczki” – w tym przypadku dyrektor przekonywała, że firma w zamian za wyświetlane reklamy przed emisją filmów w „Zorzy” rozpowszechniała ulotki o koncertach…

Prezydent Jakub Banaszek przyznał, że nie kwestionuje pracy dyrektor Paździor-Król, jednak wyniki kontroli pokazują, że jako szefowa jednostki nie panowała nad dokumentacją. Urzędnicy nie mieli wyjścia i zgodnie z prawem o stwierdzonych nieprawidłowościach musieli powiadomić rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy wojewodzie lubelskim.

W obronie Małgorzaty Paździor-Król stanął radny Stanisław Mościcki, były wiceprezydent Chełma, któremu podlegała kultura. Jego zdaniem, rozpoczęcie procedury odwołania dyrektor ze stanowiska było zbyt pochopne. Stwierdził, że należało poczekać na decyzję rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Potencjalni następcy

By prezydent mógł odwołać Małgorzatę Paździor-Król ze stanowiska, potrzebne są opinie stowarzyszeń twórczych współpracujących z ChaDeKiem, a także ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Choć jeszcze ich nie ma, a Paździor-Król nadal kieruje jednostką, już wymienia się jej potencjalnych następców. Giełda nazwisk z każdym tygodniem rośnie. Pierwszą kandydatką do przejęcia schedy po dyrektor Paździor-Król mogłaby być Agnieszka Poźniak, obecnie radna gminy Kamień, była pracownica Chełmskiego Domu Kultury, zatrudniona w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśniowicach.

Poźniak do rady gminy Kamień kandydowała z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Drugim kandydatem jest podobno Mariusz Matera. Jego akurat chełmianom bliżej przedstawiać nie trzeba. Przez wiele lat związany z ChDK, był bliskim współpracownikiem dyrektor Paździor-Król. Choć nie pracuje już w domu kultury, to wciąż jest z kulturą związany. Systematycznie występuje z zespołami „VOX”, The Cover, Rdza czy Szalom Chełm. Materze, co niejednokrotnie udowadniał w mediach społecznościowych, politycznie najbliżej jest do Prawa i Sprawiedliwości.

Do grona potencjalnych kandydatów na stanowisko dyrektora ChDK jest też zaliczany dziennikarz radiowy Mirosław Majewski. Jego nazwisko było brane również pod uwagę, gdy przeszło 11 lat temu dyrektorski fotel obejmowała Małgorzata Paździor-Król. (s)