Szukają pieniędzy na kolumbarium

Wizaulizacja przyszłego kolumbarium

Projekt nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym jest gotowy, a inwestycja jest objęta pozwoleniem na budowę. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie szuka źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.

W planie jest wykonanie 21 kolumbariów wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym będzie zlokalizowane. W ramach inwestycji przewidywane jest także wykonanie utwardzonego placu z siedziskami, zielenią oraz nowego oświetlenia. Obiekt będzie nawiązywał do poprzednio wybudowanego kolumbarium na cmentarzu komunalnym i będzie też dostępny dla osób niepełnosprawnych.

– Głównym motywem podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac projektowych jest społeczne zapotrzebowanie na przedmiotową formę pochówku, a biorąc pod uwagę, że zasoby obecnego kolumbarium są na wyczerpaniu planowana inwestycja będzie stanowiła wyjście w stronę zainteresowanych – mówi Jakub Oleszczuk, prezes MPGK w Chełmie. – Zasoby nowego obiektu stanowić będzie 630 nisz kolumbaryjnych, w których zgodnie z regulaminem cmentarza można umieścić cztery urny. Inwestycja objęta jest decyzją pozwolenie na budowę z dnia 31.01.2024 roku. Obecnie spółka bada rynek pod względem możliwości pozyskania finansowania z programu przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który to jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). (mo)

News will be here