Tak powinien wyglądać świat

Konkurs plastyczny „Ekologiczna kraina przyszłości”, zorganizowany w ramach projektu „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego”, rozstrzygnięty.

Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami. Nadesłane prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII- VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i w dwóch technikach – płaskiej i przestrzennej. Wyniki: klasy I-III SP rysunki – 1. Amelia Bida (MSK Krasnystaw), 2. Zuzanna Aniołek (SP nr 1 Krasnystaw), 3. Julia Wawrzyszuk (SP nr 1 Krasnystaw), klasy I-III prace przestrzenne – 1. Maciej Zaraza (SP w Siennicy Różanej), 2. Julia Okoń (SP w Gorzkowie), 3. Oliwier Szarek (SP w Małochwieju Dużym). Klasy IV-VI SP rysunki – 1. Aleksandra Lasota (MDK Krasnystaw), 2. Gabriela Golec (SP w Jaślikowie), 3. Maja Zadrąg (SP w Jaślikowie). W klasach IV-VI w kat. prace przestrzenne przyznano jedynie wyróżnienia. Trafiły one do: Gabrieli Ciastoch (SP w Gorzkowie), Oliwii Cieplechowicz (SP w Gorzkowie), Marii Nadolnej (SP w Siennicy Nadolnej) i Elizy Filewicz (SP nr 4 Krasnystaw). W kat. rysunek w klasach VII-VIII pierwsze miejsce zajęła Michalina Słabek (MDK Krasnystaw), drugie Kacper Kozorys (ZS nr 3 Krasnystaw), a wyróżniono: Ksawiera Adamczyka (SP w Krupem) i Szymona Sadło (ZS nr 3 Krasnystaw). Natomiast w szkołach ponadpodstawowych (prace płaskie) wygrała Natalia Knap (I LO w Krasnymstawie) przed Nikolą Wroną (ZS nr 2 w Krasnymstawie) i Magdaleną Steć (ZS nr 2 Krasnymstawie), a w pracach przestrzennych pierwsze miejsce zajęły Karolina Turczyńska (ZS nr 2 w Krasnymstawie) i Karolina Kuźmicka (II LO w Krasnymstawie), drugie Anna Jurczak (ZS nr 2 w Krasnymstawie), a trzecie Filip Dziedzic (I LO w Krasnymstawie).

Nagrody wręczali m.in.: poseł Teresa Hałas, starosta Andrzej Leńczuk i wicestarosta Marek Nowosadzki. Catering promujący zdrową żywność przygotowała młodzież z ZS nr 1 w Krasnymstawie. (kg)