Tak, tak, tak…

W wyjątkowo zgodnej atmosferze przebiegła ostatnia sesja Rady Miasta Świdnik. Radni jednogłośnie zdecydowali, że miasto dołoży powiatowi do przebudowy drogi Kalinówka-Lublin, uchwalili preferencje przy przyjmowaniu do przedszkoli i podstawówek dzieci, których rodzice płacą podatki w Świdniku i wyrazili wolę, by Świdnik podpisał z Lublinem porozumienie o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków z posesji położonych na wschodnich rogatkach lotniczego miasta przez lubelski MPWiK.


Świdniccy radni zgodnie zdecydowali, że miasto przekaże 241 tys. zł powiatowi świdnickiemu na realizowaną właśnie przebudowę drogi powiatowej Lublin-Kalinówka. Inwestycja ma kosztować ponad 1,8 mln zł, a 60 proc. kosztów budowy pokryje dotacja z państwowego Funduszu Dróg Samorządowych.

– Droga stanowi istotny ciąg komunikacyjny łączący Gminę Miejską Świdnik z gminami Lublin i Głusk. Jej modernizacja zapewni mieszkańcom Świdnika i powiatu poruszającym się tą trasą poprawę bezpieczeństwa i płynną komunikację oraz wpłynie na poprawę jakości życia – czytamy w uzasadnieniu uchwale.

To nie pierwsza powiatowa inwestycja drogowa, którą wsparło miasto. Wcześniej Świdnik dofinansował już budowę ul. Kusocińskiego oraz remonty ul. Racławickiej i Krępieckiej w Świdniku.

Warto płacić podatki w Świdniku

Radni uchwalili również zmianę kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Rodzice, opiekunowie lub samotny rodzic rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Świdnika mogą liczyć na dodatkowe 8 punktów przy rekrutacji swojej pociechy do podstawówki, a jeśli jedna osoba z obojga rodziców albo opiekunów spełnia ten warunek, to maluch otrzymuje dodatkowe 4 punkty. W przypadku naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rodzice i opiekunowie otrzymują w takiej sytuacji dodatkowo 6 lub 3 punkty.

Dotąd nawet w przypadku, kiedy tylko jeden z rodziców lub opiekunów rozliczał się w Świdniku, dzieciak otrzymywał 6 dodatkowych punktów. Zmiany dotyczą również liczby przedszkoli, do których można jednocześnie aplikować o przyjęcie dziecka. Dotychczas można było za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji kierować wniosek o przyjęcie do maksymalnie trzech placówek. Teraz będzie można aplikować o przyjęcie aż do pięciu przedszkoli, co ma wyeliminować sytuacje, że dziecko nie zostało przyjęte do żadnej ze wskazanych placówek, kiedy w innych były jeszcze wolne miejsca, ale by zapisać do niego dziecko, rodzic musiał jeszcze raz całą procedurę naboru w rekrutacji uzupełniającej.

Woda popłynie z Lublina?

Radni podjęli również uchwałę intencyjną w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie Lublin przez Gminę Miejską Świdnik częściowej realizacji zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Porozumienie miałoby dotyczyć posesji zlokalizowanych na wschodnich obrzeżach miasta przy Krępieckiej i Brzegowej, które graniczą z lubelskim Felinem. – Do tych nieruchomości nie jest doprowadzana sieć wodociągowa z Gminy Miejskiej Świdnik i wykonanie tego zadania po stronie gminy Miejskiej Świdnik jest ekonomicznie nieuzasadnione. Istnieje natomiast techniczna możliwość zaopatrywania w wodę i odprowadzenia ścieków z tych nieruchomości przez Gminę Lublin. Powyższe rozwiązanie jest racjonalnie ekonomiczne – uzasadniają wprowadzenie takiego rozwiązanie świdniccy samorządowcy.

Rozliczanie za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dobywałoby się po stawkach obowiązujących na terenie Lublina zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Radni o mieszkaniach plus i rocznicach

W punkcie „Interpelacje, zapytania i wnioski” radny Andrzej Krupa poruszył kwestię ustalenia kryteriów przydziału mieszkań w dwóch blokach budowanych w Świdniku w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”

– Zanim projekt kryteriów przyznawania mieszkań trafi do Komisji Gospodarki Komunalnej, a później pod obrady rady miasta, która na sesji zdecyduje, jaki będzie ostateczny ich kształt, proponuję, by z każdego klubu radnych, wybrać po jednej osobie, która dołączyłaby do zespołu zajmującego się opracowaniem kryteriów – postulował rady wiceprzewodniczący rady miasta Andrzej Krupa (klub radnych burmistrza Jaksona).

– Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zawsze była taka tradycja, że powoływaliśmy komisję złożoną z różnych środowisk, by później nie było nawet najmniejszych wątpliwości, że przyjęte rozwiązania są niesprawiedliwe – poparł propozycję burmistrz Waldemar Jakson.

– Widzę obawy na twarzach państwa radnych. Wyjaśnię od razu, że będą dwa kryteria dochodowe sprawdzane przez PFR Nieruchomości, więc to nie będzie należało do komisji ani do nas. My ustalamy kryteria dodatkowe i mam nadzieję, że wszyscy radni pomogą nam je wybrać. Liczę, że radni wskażą, którymi kryteriami bardziej mamy się kierować, by nie było już długiej dyskusji na sesji, gdy będziemy przyjmować uchwałę i by nie pojawiły się wówczas głosy, że jednak radni mają wątpliwości – dodała Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Na koniec sesji radni poruszyli kwestię włączenia się miasta w obchodzone w tym roku w cały kraju rocznice.

– 2020 rok w związku z 30-leciem funkcjonowania samorządów w naszym kraju został ogłoszony rokiem samorządu terytorialnego, dlatego wnioskuję o to, aby prezydium rady miasta albo zespół miedzykomisyjny powołały komitet honorowy obchodów tej rocznicy. Chciałbym, aby w obchodach wzięło udział szerokie spektrum najróżniejszych środowisk. Obchody można by np. połączyć z oddawaniem do użytku w trakcie roku największych inwestycji, by przy okazji można było się pochwalić – zaproponował radny Stanisław Skrok (KO), co spotkało się z aprobatą ze strony przewodniczącego rady postulował Włodzimierza Radka, który zapowiedział, że propozycja zostanie omówiona na jednym z najbliższych posiedzeń zespołu międzykomisyjnego.

Z kolei Mirosław Tarkowski (klub radnych burmistrza Jaksona) przypomniał o innych przypadających w tym roku ważnych rocznicach.

– Ten rok z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły Sejm RP ustanowił Rokiem Świętego Jana Pawła II. Ponadto mamy także 100-lecie cudu nad Wisłą, czyli bitwy warszawskiej, w której w sierpniu 1920 roku Polacy powstrzymali bolszewików. Co więcej, mamy w tym roku jeszcze 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz odbędzie się ceremonia beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w Świdniku mamy ulicę Wyszyńskiego – wymieniał radny Tarkowski. – Z uwagi na te wszystkie rocznice warto byłoby faktycznie powołać jakąś komisje bądź zespół, który by odpowiadał za obchody i przedsięwzięcia z okazji tych. JN