Taka kolej przyniesie im biedę

Radni Gminy Łopiennik Górny jednogłośnie opowiedzieli się przeciw przedstawionym wariantom przebiegu tras linii szybkiej kolei mającej prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich stanowisko ma trafić na biurko m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

– Rada Gminy Łopiennik Górny wyraża sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów tras linii kolejowej nr 54 Trawniki-Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec, wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny jako przebiegające przez gminę Łopiennik Górny – czytamy w stanowisku przyjętym przez radę, które przekazał nam wicewójt Łopiennika Górnego Karol Stęplowski.

Radni podkreślają w dokumencie, że mimo dużego zrozumienia intencji i celu projektu rządowej inwestycji, jaką jest CPK, a także konieczności rozwoju kolei i tworzenia nowych, szybkich połączeń, nie mogą nie zauważyć i pominąć negatywnych skutków, jakie ta inwestycja przyniesie mieszkańcom gminy.

– Analiza przedstawionych dla obszaru gminy Łopiennik Górny wariantów przebiegu tras linii kolejowej utwierdza nas w przekonaniu, iż inwestycja w zaproponowanym kształcie niszczy obecny ład przestrzenny i gospodarczy naszej gminy oraz działa na szkodę lokalnej społeczności, a przede wszystkim rolników – czytamy w stanowisku. – Budowa zaproponowanej linii kolejowej, niezależnie od wybranego wariantu, doprowadzi do przecięcia gminy Łopiennik Górny na dwie części, a to zniszczy jej terytorialną spójność i wpłynie negatywnie na możliwości rozwoju w szczególności rolnictwa (utrata bezpowrotna terenów mieszkalnych i rolnych, w głównej mierze gruntów bardzo dobrych klas przez mieszkańców, a w jej następstwie utrata dochodów dla gminy) – piszą radni.

Samorządowcy zwracają też uwagę, że konieczność wybudowania licznych obiektów inżynieryjnych w postaci wiaduktów, ekranów czy też dróg dojazdowych, wpłynie negatywnie na krajobraz i środowisko przyrodnicze poszczególnych miejscowości. Przetnie naturalne połączenia drogowe, przez co utrudni komunikację. – Obszary dotknięte tą infrastrukturą staną się mało atrakcyjne pod kątem rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co będzie prowadzić do ich wyludniania.

Zmniejszy się wartość nieruchomości zabudowanych oraz gruntów rolnych, zwłaszcza położonych na terenach bezpośrednio nieobjętych planowaną inwestycją. Wpłynie to na zubożenie społeczeństwa. Na obszarze budowy konieczne będzie przeprowadzenie wysiedleń ludności, dokonanie wyburzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych, zostanie zniszczona infrastruktura wielu gospodarstw rolnych, co wiąże się z utratą źródła utrzymania i dorobku całego życia wielu pokoleń oraz ze stratami emocjonalnymi i moralnymi dla mieszkańców miejscowości Dobryniów, Dobryniów-Kolonia, Łopiennik Dolny oraz Łopiennik Podleśny – alarmują.

Na koniec radni apelują do władz CPK o ponowne, dokładne przeanalizowanie proponowanych wersji przebiegu linii kolejowej przez gminę Łopiennik, z uwzględnieniem głosów mieszkańców i przedstawienie alternatywnego przebiegu trasy ograniczającego do minimum oddziaływanie inwestycji na istniejącą zabudowę czy gospodarstwa rolne. Przyjęte jednogłośnie stanowisko ma trafić m.in. na biurko premiera Mateusza Morawieckiego. (kg)