Takich remontów chciałoby się dużo więcej

Kosztem wielu milionów złotych przebudowywane są włodawskie drogi powiatowe. Intensywne prace widać na ul. Chełmskiej we Włodawie i na odcinku drogi Hola i Lipówka w miejscowości Zamołodycze.

Przebudowa niemal półkilometrowego odcinka ul. Chełmskiej ma się ku końcowi. Koszt tej inwestycji to 3,5 mln zł. Zakończenie w wakacje lub tuż po. Wykonawca – firma „DROGTOM” – zobowiązał się do wykonania przebudowy w ciągu 11 miesiący, z 5-letnią gwarancją. Przy okazji powstanie dużo nowych miejsc parkingowych, chodników i zjazdów. Na remont tego odcinka drogi powiatowej udało się pozyskać pieniądze z Polskiego Ładu (II edycja).

Powiat uzyskał na ten cel 3 mln 325 tys. zł, więc wkład własny jest symboliczny.
Podobne prace trwają na odcinku „powiatówki” Nr 1708L Hola – Lipówka, przede wszystkim w miejscowości Zamołodycze. Zakres robót obejmuje tam wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (grubość warstw łączna 12 cm) na odcinku 3765 m, wykonanie poszerzenia nawierzchni na całym odcinku do 5,5 m, budowę zatoki autobusowej, poboczy i zjazdów. Cały koszt to prawie 6 mln zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu to ponad 4,1 mln zł. (pk)

News will be here