Tańsze grzanie w Świdniku

Od lutego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świdniku kupuje ciepło taniej. Nowa taryfa jest niższa od poprzedniej o prawie 4 proc. Władze spółki zapewniają, że ta obniżka przełoży się na niższe ceny dla mieszkańców.


Od lutego spółka Veolia Wschód, od której Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świdniku kupuje ciepło, wprowadziła nową taryfę. Jest ona niższa od poprzedniej o 3,96 proc. Mieszkańcy zastanawiają się, czy w związku z tym oni również mogą liczyć na obniżki.
– Oczywiście odbiorcy powinni odczuć tę zmianę – mówi Krzysztof Michalski, zastępca prezesa PEC. – Jeśli taniej kupujemy, to i taniej sprzedajemy. Tak zresztą nakazuje nam ustawa. Nowa taryfa już przesłana zostało zarządcom nieruchomości. Choć z uwagi na to, że mieliśmy normalną zimę w porównaniu do lat poprzednich, kiedy te były dosyć łagodne, zużycie ciepła było większe i mieszkańcy mogli tego jeszcze nie odczuć.
Przedsiębiorstwo jest w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Już wiadomo, że spółka zamknęła go zyskiem w kwocie ok. 299 tys. zł netto. Spółka wspólnie z miastem przygotowuje się również do zaplanowanych na ten rok inwestycji.
Opracowywane są dokumentacje związane z położeniem sieci ciepłowniczej do projektowanych obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej 1 oraz budowy sieci wraz z przyłączami do czterech istniejących budynków na osiedlu Brzeziny-Kalina przy ul. Modrzewiowej, ul. Ks. kan. Hryniewicza oraz ul. Klonowej. Budynki na osiedlu Brzeziny-Kalina zasilane są obecnie z kotłowni gazowych i wpisują się w program spółki przyłączenia tego typu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oprócz tych inwestycji PEC chce w tym roku wykonać przyłączenie do miejskiej sieci dwóch nowo budowanych budynków przy ul. Kopera oraz nowo powstającego budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przy ul. Rot. Pileckiego. Przedsiębiorstwo zaproponowało też SM współudział w programie likwidacji piecyków gazowych do ogrzewania wody w mieszkaniach i zastąpienie ich ciepłem z sieci. (w)